Bienvenue • Welkom

lavende_en_provenceLavande en Provence  •  Foto: nicephore  •  Licentie: CC BY

Bienvenue bij de Alliance Française Maestricht: we organiseren cursussen Frans, lezingen, film- en muziekavonden en excursies. Daarmee brengt de Alliance Française Maestricht de Franse taal en cultuur in Maastricht en omstreken.

 

kb

Website Alliance Française Maastricht uitgeroepen tot digitaal erfgoed

Een jaar geleden nam de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag het initiatief om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek. We zijn vereerd dat ook de Alliance Française Maastricht tot de uitverkoren websites behoort.

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.


 sans-titre-1-3

L’ensemble de l’Alliance Française lance un challenge mondial :
le défi un million d’amis pour l’Alliance Française et son site web, amisalliancefr.org !

Pour la première fois, le réseau des 816 Alliances Françaises – le plus grand réseau culturel au monde – se mobilise dans son ensemble avec comme objectif de fédérer une collectivité de un million de personnes francophile à travers le monde grâce au numérique.

Interpeller sur le dynamisme et l'importance de la langue française et des cultures francophones partout dans le monde, fédérer aujourd’hui pour soutenir et développer demain de multiples projets, tel est le but du «Défi : 1 million d’amis pour l’Alliance Française».

LES ALLIANCES FRANÇAISES ET LA FONDATION ALLIANCE FRANÇAISE:

- Les missions de l’Alliance Française : développer dans le monde l’enseignement et l’usage de la langue française, promouvoir les cultures francophones et favoriser la diversité culturelle

- L’Alliance Française : 133 ans d’existence

- 2,8 millions d’Amis sur Facebook sur l’ensemble du réseau des Alliances Française

- 6ème langue la plus parlée

- 3ème langue la plus utilisée sur l’Internet

- 80 millions d’internautes à travers le monde sont francophones