Bienvenue – Welkom

Seizoen 2020 – 2021

Welkom aan ieder die Frans wil leren, zijn of haar Frans wil verbeteren of die belangstelling heeft voor de Franse cultuur.

Test en inschrijfavonden:

– maandag 7 september 18.00 – 20.00 uur bij Wijkcentrum Overdie

– zaterdag 12 september 10.30 – 14.30 uur bij bibliotheek Kennemerwaard (2e etage) in Alkmaar centrum

Beste cursisten en vrienden van de Alliance Française Alkmaar,

Door de COVID 19 zijn tegen het einde van ons 2019/2020 cursusjaar vrijwel al onze culturele gebeurtenissen geannuleerd of doorgeschoven.

Veel cursussen zijn gestopt vlak voor het einde van het cursusjaar. Daarnaast hebben we twee cursussen doorgezet via een online methodiek nl. met gebruikmaking van Zoom(zie uitleg hierover bij cultuur). Het gaf ons de mogelijkheid om te testen of dit werkt en we kunnen melden dat docenten en de cursisten  tevreden zijn met deze manier van lesgeven.

Het bestuur is erg dankbaar voor de flexibiliteit en grote inzet van alle docenten, die dit mogelijk hebben gemaakt. Tevens veel dank aan u, de cursisten, voor uw flexibiliteit, loyaliteit en steunbetuigingen! 

Alle Alliances zijn hard aan de slag om het educatieve en culturele programma voor seizoen 2020/2021 voor te bereiden. Wij hopen u uiteraard in September/Oktober weer in de klassen te mogen begroeten. Uiteraard houden wij ons strikt aan de protocollen van de verschillende locaties waar onze cursussen plaatsvinden en aan de richtlijnen van het RIVM.  (zie de informatie hierover in een apart blokje informatie!)

Het aantal leerlingen die wij mogen ontvangen, hangt o.a. af van de grote van de lokalen. Om de tijd te hebben om het lokaal, tafel en stoelen te reinigen en “files” in de gang te vermijden, zal de tijd tussen de lessen wat ruimer worden genomen. 

Naast klassikaal onderwijs worden er in toenemende mate ook hybride cursussen, afwisselend online en klassikaal, aangeboden.

Op cultureel vlak worden er ook naast zaal activiteiten ook online activiteiten voorbereid, en hopen wij u ook weer in het nieuwe seizoen te mogen begroeten! 

Geniet van de zomer, blijf gezond en graag tot in september! 

Namens het bestuur,

Cor Thomas

Président Alliance Française Alkmaar

 

Nieuw deze seizoen! =====> Hier klikken!

Nieuw sinds vorige seizoen!

La culture française sous toutes ses facettes

Inleiding en toelichting op de cursus
De Alliance Française focust niet alleen op goed taalonderwijs voor beginners en gevorderden maar wil ook voor zijn cursisten en alle belangstellenden voor de Franse cultuur, het brede spectrum van de Franse geschiedenis, literatuur, poëzie, architectuur, schilderkunst etc. onder de aandacht brengen. De verbinding tussen taal en cultuur zijn de leidraad van ons aandachtsgebied en onze cursussen.
We zijn dan ook zeer verheugd dat Virginie Lacomme dit streven heeft opgepakt en speciaal voor de Alliance Francaise Alkmaar, een compleet nieuwe cursus heeft geschreven getiteld:

La culture française sous toutes ses facettes!

Met aandacht voor filosofie, geschiedenis, literatuur en schilderkunst beantwoordt deze cursus aan de wens van velen die nieuwsgierig zijn en de interesse hebben om meer te weten dan de taal alleen.

Ook zijn we zeer verheugd dat deze cursus in de bibliotheek van Alkmaar wordt gegeven waardoor er ook een verbinding is ontstaan tussen de collectie van de bibliotheek en de educatie van de Alliance Française.

We blijven vernieuwen en verbeteren en vertrouwen dat deze cursus aanslaat en inspeelt op de cultuurbehoefte die in deze regio leeft en spreek de wens uit dat wij deze cursus nog jarenlang op onze site mogen aanbieden.

Cor Thomas
Président Alliance Française Alkmaar