Bienvenue – Welkom

Seizoen 2018 - 2019

Welkom aan ieder die Frans wil leren, zijn of haar Frans wil verbeteren of die belangstelling heeft voor de Franse cultuur.

Nieuw muziekfestival in Hortus Alkmaar

Op 22 juni zal tussen de bloemen de klanken te horen zijn van diverse amateur musici in het kader van het Fête de la musique georganiseerd door de Alliance Française Alkmaar in samenwerking met Artiance en Hortus Alkmaar. Een nieuw initiatief in Alkmaar van een van oorsprong Frans jaarlijks terugkerend muziekfestival dat vooral amateurmuzikanten de kans geeft op te treden in een openbare sfeer. De vrijwillige inzet van de muzikanten is de pijler van dit idee.

Het Fête de la Musique wil muziek op twee manieren stimuleren. Amateurmuzikanten krijgen de gelegenheid om hun muziek op straat ten gehore te brengen. Aan de andere kant krijgt het brede publiek dankzij deze gratis concerten de mogelijkheid naar allerlei verschillende soorten muziek te luisteren. Niet alleen amateurmuzikanten maken gebruik van de gelegenheid op te treden, het is voor meer gevestigde muziekensembles ook een goede gelegenheid om zich aan het publiek te presenteren.

Het streven is om muziekoptredens op vier verschillende plekken in de tuin te laten horen waarbij gezocht wordt naar variatie tussen solo optredens en muziekgezelschappen zoals koren of kleine muziekgroepen. De optredens, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, zullen plaatsvinden tussen 13.00 en 21.00 uur.

Toegang voor het publiek in de Hortus kost €5,- en hierdoor steunt de bezoeker weer de Hortus die stevig actie voert om het benodigde geld voor aankoop van grond te realiseren.

Cor Thomas

Président Alliance Française Alkmaar

Nieuw in 2018 - 2019!

La culture française sous toutes ses facettes

Inleiding en toelichting op de cursus
De Alliance Française focust niet alleen op goed taalonderwijs voor beginners en gevorderden maar wil ook voor zijn cursisten en alle belangstellenden voor de Franse cultuur, het brede spectrum van de Franse geschiedenis, literatuur, poëzie, architectuur, schilderkunst etc. onder de aandacht brengen. De verbinding tussen taal en cultuur zijn de leidraad van ons aandachtsgebied en onze cursussen.
We zijn dan ook zeer verheugd dat Virginie Lacomme dit streven heeft opgepakt en speciaal voor de Alliance Francaise Alkmaar, een compleet nieuwe cursus heeft geschreven getiteld:

La culture française sous toutes ses facettes!

Met aandacht voor filosofie, geschiedenis, literatuur en schilderkunst beantwoordt deze cursus aan de wens van velen die nieuwsgierig zijn en de interesse hebben om meer te weten dan de taal alleen.

Ook zijn we zeer verheugd dat deze cursus in de bibliotheek van Alkmaar wordt gegeven waardoor er ook een verbinding is ontstaan tussen de collectie van de bibliotheek en de educatie van de Alliance Française.

We blijven vernieuwen en verbeteren en vertrouwen dat deze cursus aanslaat en inspeelt op de cultuurbehoefte die in deze regio leeft en spreek de wens uit dat wij deze cursus nog jarenlang op onze site mogen aanbieden.

Cor Thomas
Président Alliance Française Alkmaar

De Alliance Française Alkmaar geeft ook privéles, aan jongeren en volwassenen, op elk niveau. Als u interesse heeft, neem dan contact op met ons secretariaat: Tonnie Burgers, secr.alkmaar@afpb.nl

In diverse cursussen zijn er nog enkele plaatsen vrij; informatie bij onze secretaris Tonnie Burgers, secr.alkmaar@afpb.nl waar u voor 12 lessen kunt instromen. Om uw niveau te bepalen kijkt u eerst eens bij het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader, en neem dan contact op met ons secretariaat: Tonnie Burgers, secr.alkmaar@afpb.nl