Bestuur

Voorzitter

Cor Thomas pres.alkmaar@afpb.nl

Penningmeester

Cor Thomas tres.alkmaar@afpb.nl

Secretaris

Vacant

secr.alkmaar@afpb.nl

Cursuscoördinator

Virginie Lacomme

cursus.alkmaar@afpb.nl

Web Content Management

René Cortin web.alkmaar@afpb.nl
Cultuurcommissie:

Cor Thomas

 

 

Correspondentieadres:

Alliance Française Alkmaar

Prof. W. Schermerhornstraat 23
1843 JV Grootschermer

 

Tel.
Cor Thomas, 06 46 43 75 83, inschrijvingen, betalingen en alle overige zaken
Soraya 072 533 36 78, uitsluitend vragen over de lessen

 

Emailadres – secr.alkmaar@afpb.nl

website: alkmaar.afpb.nl

 

Bankrelatie:

Rekeningnummer: NL25 INGB 0002 8874 54, t.n.v. Stichting Alliance Française Alkmaar