Inschrijfformulier cursussen

U kunt onderstaand inschrijfformulier ook hier downloaden.

 

Inschrijfformulier cursussen

Insturen vóór 17 september 2018

 

Achter- en voornaam:………………………..……………………..……..………………………… M / V

Adres: …………..………………………………..…………………………..……………………………..………

Postcode en woonplaats: ………………..……………………….…………….…………………………..

Geboortedatum : ……………………………..……… Reeds eerder cursist  in …..………………

Tel privé………………………………………………….. Mobiel:..………………………………..………..

E -mail adres ………………………………………….……………………………………………………………………

 

Wenst zich in te schrijven voor

Cursus : ……………………………..………………………………………………………………………………

Prijs:  € …………………………..…………………………………………………………………………………

BETALING

Op grond van het aantal inschrijvingen behoudt de Alliance Française Alkmaar het recht cursussen niet te laten doorgaan, samen te voegen of te splitsen.

Zo spoedig mogelijk na 17 september krijgt u per e-mail een bevestigingsbrief met uw definitieve inschrijving.

 

Ondergetekende verklaart het lesgeld van € ………………. voor de hierboven aangegeven cursus binnen een week na het ontvangen van de bevestigingsbrief te storten op rekening NL25 INGB 0002 8874 54

van Alliance Française Alkmaar.

 

 

Datum: …………….………  Handtekening: ……………………………………………

 

Ik ben in contact gekomen met de Alliance Française Alkmaar

door (meerdere antwoorden mogelijk).

◊ via Internet / ◊ via advertentie krant/ ◊ via aanbeveling /◊ anders nl

…………………………………………………………………………………………….

 

Dit formulier opsturen naar
Alliance Française Alkmaar
Kievit 19, 1645 TR Ursem of

als bijlage via de email naar

secr.alkmaar@afpb.nl