Activités Culturelles Apeldoorn 2019-2020

CULTURELE  ACTIVITEITEN

Locaties:   Dok Zuid:  1ste Wormenseweg 460,  7333GZ Apeldoorn
                     De Stolp:  Violierenplein101,  7329 DR Apeldoorn
                     Popzaal Gigant:  Nieuwstraat 377,  7311 BR Apeldoorn

 Voor leden en cursisten van de Alliance Française zijn de culturele activiteiten gratis, tenzij anders vermeld. Voor belangstellenden is de toegangsprijs  €7,50 tenzij anders vermeld.

 

Woensdag 30 oktober 2019 om 20.00 uur in Dok Zuid
SYLVAIN LELARGE  ‘Ce Français que je suis’

‘Ce Français que je suis’ ne parle pas de moi, mais du public, de vous, du Français ou de la Française qui grandit en vous à cause de votre amour du français. Une soirée pleine d’interactions, de rire et de bons conseils pour apprendre avec plaisir.  Tous niveaux. 
In de ‘De Fransman die ik ben’ gaat het niet over mij maar over u, het publiek, over de Fransman of vrouw die van binnen bij u groeit door uw liefde voor de Franse taal. Een avond met veel interactie, waar gelachen wordt, met goede raad om met plezier deze taal te leren.  Een leuke lezing in het Frans, geschikt voor alle niveaus.


Donderdag 21 november 2019
om 20.00 uur in Dok Zuid   
QUEENIE REESINCK:  ‘Naviguer en France’
 

          

Ce sont 5 ou 6 films courts avec des explications au moment de la projection et entre chaque film. Ils proposent un  parcours à travers des paysages français nombreux et variés, et mettent en avant les différents systèmes hydrauliques. Contrairement à la voiture, la navigation permet d’admirer les paysages avec allure de “marche”.  Tous niveaux.

Er worden 5 of 6 korte films getoond met uitleg tijdens de film en eraan voorafgaand. Ze tonen de vele gevarieerde Franse landschappen en besteden aandacht aan de  verschillende hydraulische systemen. Het varen, dat bijna net zo  langzaam gaat als wandelen, maakt het mogelijk om het landschap te bewonderen. Dit in tegenstelling tot de auto.  Een lezing in het Frans waar de mooie filmbeelden voor zich spreken . Geschikt voor alle niveaus.

Donderdag 12 december om 19.30 uur in de Stolp
VIOLAINE FOURNIER:  ‘La pâtisserie française dans toute sa splendeur !’

La pâtisserie française n’a jamais été aussi dégustée qu’aujourd’hui: tous les grands chefs se battent pour offrir dans leurs établissements de renom les mets sucrés les plus raffinés et débordent de créativité pour allier délice mais aussi ‘diététique’… Pendant cette conférence Violaine nous montre   plusieurs vidéos courtes. Elle vient  aussi avec divers outils de pâtisserie pour faire deviner aux participants leur utilité et leurs noms en français. Le tout se veut informatif (historique, un peu  technique, artistique) mais aussi ludique, interactif et  humoriste.  Avec une petite dégustation à la fin.

Nooit eerder heeft men zo gesmuld van het Franse gebak als heden ten dage : alle beroemde chefs-koks strijden om de meest verfijnde zoete  gerechten aan te bieden in hun gerenommeerde etablissementen. Ze gaan zich te buiten aan creativiteit om genot te verenigen met ook de ‘dieetvoeding’…  Tijdens deze lezing toont Violaine enkele korte video’s en komt met keukengerei speciaal voor gebak. Ze laat ons raden waarvoor het dient en zegt het Franse woord ervoor. De lezing is informatief (historisch, een beetje technisch, artistiek) maar ook ludiek, interactief en humoristisch. Na afloop een kleine proeverij. Lezing in het Frans.

 

Dinsdag 7 januari 2020  van 20.00 t/m 20.45 uur

NIEUWJAARSBORREL in Dok Zuid

 

Woensdag 15 januari 2020  om 19.30 uur  in Dok Zuid
VALÉRIE CHOUCHANA:  “Petites et grandes histoires des châteaux de la Loire 1ière partie: de Blois à Chambord”

Une escapade à la rencontre des bijoux architecturaux qui ont été édifiés dans les provinces de l’Orléans, la Touraine et l’Anjou lorsque la cour de France faisait la capitale buissonnière. La découverte des principaux châteaux royaux et aristocratiques et de leurs histoires architecturales, politiques, amoureuses… pour un autre panorama de l’histoire de France. Pour cette conférence ,un carnet d’adresses commenté qui vous permettra de visiter les lieux évoqués et bien d’autres vous sera offert.

Een uitstapje om de architecturale meesterwerken te bezichtigen die verrezen zijn in de streken van Orléans, de Touraine en de Anjou wanneer het Hof van Frankrijk  de hoofdstad ontvluchtte. Het ontdekken van de belangrijkste koninklijke kastelen met hun bouwkundige, politieke en liefdes verhalen. U krijgt een ander beeld van de geschiedenis van Frankrijk. Als u deze lezing bijwoont, krijgt u een adresboekje met commentaar die u in staat stelt om alle plekken, die besproken zijn en zelfs meer, te bezoeken. 

 

Dinsdag 18 februari 2020 Om 19.30 uur in Dok Zuid

DENIS MANDON: Le Ciné –Club

Une soirée cinéma selon le concept développé par lui-même: avant la pause préparation au vocabulaire  du film avec des excercises divers (20 min). Travail individuel ou en groupe. Ambiance studieuse mais détendue. Après la pause, visionage d’un film récent sous-titré en français.

Een Franse filmavond volgens het concept door Denis zelf ontwikkeld. Vóór de pauze zet Denis iedereen aan het werk, individueel of in groepjes. Er worden oefeningen gemaakt die betrekking hebben op de vocabulaire van de film die we gaan zien. Er wordt in een ontspannen sfeer gewerkt. Na de pauze bekijken we een Franse film met Franse ondertiteling.

Woensdag 18 maart 2020  om 20.00 uur in Gigant 

Prof. Dr. NICO NELISSEN: “Hedendaagse architectuur in Parijs”
De jaarlijkse des Tombe lezing ter nagedachtenis van oud burgemeester des Tombe

In Parijs hebben sinds 2000 talrijke fascinerende projecten het daglicht gezien. Het gaat om nieuwe, vaak spectaculaire architectuur, om herbestemming van tot voor kort verwaarloosde gebouwen en om de herontwikkeling van toenmalige rangeer- en bedrijventerreinen. In zijn recente publicatie ‘Kom met me mee naar Parijs’ bespreekt emeritus hoogleraar Nelissen tientallen projecten die op het ogenblik beeldbepalend zijn voor Parijs. Om een paar voorbeelden te noemen: de als een groot zeilschip ogende Foundation Louis Vuitton in het Bois de Boulogne, de op een ruimteschip lijkende Philharmonie in het Parc de la Villette, de als een boot in het water liggende La Seine Musical in Boulogen-Billancourt, het imposante tot in dekhemel reikende Tribunal de Paris bij Porte de Clichy, het indrukwekkende Parc Martin Luther King in Batignoles en bij voorbeeld de ecowijk Les Docks in Saint Ouen. Het zijn allemaal projecten van sterarchitecten zoals Frank Gehry, Jean Nouvel, Shigeru Ban, Jacqueline Osty, Renzo Piano en bij voorbeeld Edouard François. De ‘gewone’ toerist komt normaal gesproken nooit op deze plekken. Na het zien van de prachtige beelden en het horen van het enthousiaste verhaal wilt u meteen de koffers pakken om dit nieuwe, onbekende Parijs te bekijken. Lezing in het Nederlands met fraaie beelden van het hedendaagse Parijs.

7,00 voor leden AF, OKW en Gigant. 9,50 voor belangstellenden

Maandag 20 april 2020  om 20.00 uur in De Stolp 

Soirée de Clôture

Xandra Storm komt met haar orgue de barbarie. Zij toont de teksten van de chansons op een scherm, zodat iedereen kan meezingen

Xandra Storm sera présente avec son orgue de barbarie. Elle montre les textes des chansons sur un écran, ainsi que tot le monde puisse chanter.