Algemene Voorwaarden Cursussen

 

 

 1. De Alliance Française Apeldoorn verplicht zich de lessen te doen plaatsvinden onder leiding van door haar bekwaam geachte docenten.
 2. Bij ziekte van docenten verplicht de Alliance Française Apeldoorn zich om alle mogelijke maatregelen te treffen om de lessen normaal doorgang te doen vinden.
 3. Het cursusgeld zal geheel bij vooruitbetaling moeten worden voldaan.
 4. De Alliance Française stuurt zo spoedig mogelijk na de inschrijving een bevestiging waarmee het voorbehoud dat het aantal deelnemers voldoende moet zijn, wordt opgeheven.
 5. Voor door een cursist niet gevolgde lessen vindt geen restitutie van gelden plaats.
 6. Als een cursist tussentijds met het volgen van lessen ophoudt  vindt geen restitutie van gelden plaats.
 7. Er vinden geen inhaallessen plaats.
 8. In het cursusgeld zijn de extra kosten voor eventueel af te leggen examens niet begrepen.
 9. De Alliance Française stelt geen leerboeken ter beschikking;  zij kan eventueel bemiddelen bij de aanschaf door een cursist  van de voor het volgen van diens cursus nodige leermiddelen.
 10. De beslissing in geschillen is uitsluitend aan het bestuur van de Alliance Française Apeldoorn.
 11. De Alliance Française kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, ongevallen en andere calamiteiten.