Club de Lecture 2019-2020

Club de Lecture

Voor deze samenkomst bereidt u zich voor door thuis, zelfstandig, het opgegeven boek te lezen. Op de avond komt u met de medecursisten samen om onder leiding van uw docent/gespreksleider in het Frans de roman te bespreken en om erover van gedachten te wisselen.

No et moiHet eerste boek dat wordt gelezen is: “No et moi” van Delphine de Vigan.
ISBN: 978 2253 1248 01

De overige boeken worden tijdens de cursus bekend gemaak.
De boeken kunt u bestellen via boekhandel Nawijn en Polak te Apeldoorn of via bol.com of amazon.fr

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Beatrice Moreau, moreauderee@gmail.com

De cursus wordt gehouden op  14 november 2019, 16 januari, 5 maart en 16 april 2020 van 19.30-21.30 uur in Dok Zuid.

Niveau: vanaf ERK B1

Kosten excl. boeken € 55,-

U kunt zich aanmelden voor de Club de Lecture  een e-mail te sturen aan cursus.apeldoorn@afpb.nl met vermelding van Club de Littérature.  De inschrijving is geldig op het moment dat het inschrijfgeld ad € 55,- is overgemaakt op NL27INGB0000952850 t.n.v. de penningmeester van de Alliance Française Apeldoorn o.v.v. Club de Lecture.