Kwaliteitshandvest

 
Kwaliteitshandvest van de Alliances Françaises in Nederland
  1. De Alliances Françaises in Nederland vormen een nationaal netwerk, waarvan het peda­gogisch plan gericht is op de specifieke ken­merken van Nederland en het Nederlandse publiek.
  2. Het cursusaanbod is gebaseerd op het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen.
  3. De docenten, die Frans als moedertaal dan wel als tweede taal hebben, zijn vakkundig en bevoegd. Door middel van na- en bijscholing actualiseren zij voortdurend hun kennis en vakkundigheid.
  4. Het cursusaanbod is breed en sluit aan op de behoeften van de cursisten.
  5. Vóór de inschrijving wordt gratis en vrijblijvend een persoon­lijke test aangeboden om het niveau te bepalen.
  6. De gebruikte methoden zijn communicatief en interactief en opgesteld volgens de richtlijnen van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.
  7. De cursisten hebben de mogelijkheid zich voor te bereiden op officieel erkende diploma’s ‘Frans als vreemde taal’.