Taalniveau’s

Hoofdniveau 1:
U begint als starter tot enigszins gevorderde:                                  

1A  (ERK A 1.1 ) (zonder kennis van de taal)
1B  (ERK A 1.2 ) (enige kennis van het Frans)  

 

U bereikt het niveau A1 (van het referentiekader van de Raad van Europa) en u bent onder andere in staat om contacten te leggen, uw voorkeur onder woorden te brengen, inlichtingen in te winnen, te vertellen wat u op een dag allemaal beleefd heeft, eenvoudige gesproken of geschreven informatie te begrijpen, een brief voor een reservering (bijvoorbeeld voor een camping) of een vakantiekaart te schrijven. 

 

Hoofdniveau 2: 
U begint als redelijk gevorderde:                                                                                                                  
2A (ERK A 2.2 ) (4 à 5 jaar Frans),
2B (ERK A 2.3 ) (5 à 6 jaar Frans).     

 

U bereikt het niveau A2 (van het referentiekader van de Raad van Europa) en u bent onder andere in staat om uw mening te geven, een advies te geven, uw gevoelens uit te drukken, gebeurtenissen te vertellen en uit te leggen, geschreven of gesproken nieuwsberichten te begrijpen en een eenvoudige brief te schrijven.

                                                                       
Hoofdniveau 3:

Voor gevorderden :                                                                                                                           

3B (ERK B 1.2)

 

Conversation – Littérature.

Deze cursussen sluiten naadloos aan op de cursus 3B/3C.