Algemeen Frans

Onze cursussen Algemeen Frans aankomend seizoen 2019-2020

  • richten zich op de praktijk, op het spreken en luisteren;
  • worden geleid door bekwame Franstalige en Nederlandstalige docenten;
  • worden op verschillende niveaus gegeven van beginners (A1 en A2) tot (ver)gevorderden (niveaus B1, B2, C1);
  • houden rekening met de aanbevelingen van de Europese Referentie Kader (ERK) voor vreemde talen. (zie onderaan).

 Start van de cursussen
niveaus A en B, in de week van 30 september 2019 (nieuwe datum)
niveau C op donderdag 26 september 2019

Er zijn nog plaatsen. Neem snel contact met de cursusleiding.

Eind van de cursussen  half april 2020. 

 A l’Alliance, je suis un cours           (spreek uit : koer)

 Au marché je fais les courses !      (spreek uit: koers)

 

Dag, tijd, plaats en aantal lessen

Maandagavond

Dinsdagavond

19.30 - 21.00 u

Stedelijk Gymnasium

Thorbeckestraat 17, 6828 TS Arnhem

A1, A2, B1, B2

donderdagmiddag 13.15-14.30 u 

& 15.00-16.15 u

Oosterbeek, zaal van de Vredebergkerk, Toulon van der Koogweg 5. C1

Voor de gedetailleerde indeling en niveaubeschrijving, kijk op de tabel onderaan deze pagina.

Een cursus bestaat meestal uit 24 lessen van anderhalf uur. (1¼ uur bij niveau C1)

 

Kosten, exclusief boek, inclusief toegang tot de culturele activiteiten van de Alliance Française:

  • niveaus A1 en A2 : € 225,00;  max. 15 deelnemers
  • niveaus B1 en B2 : € 235,00 ; max. resp. 15 pers./12 pers.
  • niveau C1 : 1 uur les met max.8 pers. of 1¼ uur met max.11 pers.: € 225,00

N.B. Betaalt u voor 1 oktober, krijgt u € 10,00 korting!

 

Lesmateriaal (zelf aanschaffen)

Niveau Boek
 A1.1 en A1.2 Perspectives 1 Nieuw (Intertaal)
 A2.1 en A2.2 Perspectives 2 Nieuw (Intertaal)
 B1  Le Nouvel Edito B1 (Didier)
 B2.1        Edito B2 (Didier)
 B2.3, B2.4 & C artikelen uit de media

 

Inschrijving

Inschrijving van nieuwe cursisten vindt plaats op de testavonden die  worden gehouden op de leslocatie Stedelijk Gymnasium, Thorbeckestraat 17, 6828 TS Arnhem

op maandag 9 en dinsdag 10 september 2019 van 19.00 tot 20.00 uur

Bent u verhinderd, vraag een  test en een inschrijfformulier aan bij de cursusleiding.

 

De juiste cursus

Het is belangrijk dat de cursisten in de juiste groep worden ingedeeld. Daarom worden in september testavonden georganiseerd: een korte schriftelijke en een korte mondelinge test. Voor een goede organisatie, stellen we op prijs dat u zich voor de testavond aanmeldt bij de cursusleiding.

 

Bevestiging en betaling

Na de testavonden ontvangen de cursisten een bevestigingsbrief met de praktische informatie over hun cursus en de wijze van betaling. De AF behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij minder dan 8 inschrijvingen.

Rekeningnummer Stichting Cursuscentrum AF Arnhem: NL93 INGB 0005645201

Penningmeester Cursuscentrum AF Arnhem: tres.arnhem@afpb.nl

 

De cursusniveaus en dagen 2019-2020

*  Niveau ERK in de tabel  is een indicatie van het niveau van het Europees Referentiekader dat aan het eind van de cursus behaald zou moeten / kunnen zijn. Lees verder over het ERK (CECR in het Frans) op de landelijke pagina's van afpb.nl

Cursusrooster 2019-2020 bekend op 1-4-2019

 *niv. ERK Voor wie?  wanneer?
 A1.1

 wie nog nooit Frans heeft geleerd.

 evt. met A1.2
 A1.2  wie ooit 1 of 2 jaar Frans heeft gevolgd en nu graag weer  opnieuw wil beginnen.  maandag 
 A2.1  voor wie ooit ca. 3 jaar Frans heeft gevolgd en nog eenvoudige zinnen kan maken in de tegenwoordige tijd.  maandag
 A2.2  voor cursisten met ca. 4 jaar ervaring in het verleden of instromers uit groep A2.1 die al makkelijk eigen zinnen kunnen maken over praktische situaties, ook in de verleden tijd.  dinsdag
B1.1 Voor wie 4 à 5 jaar Frans heeft gevolgd en een kort verhaal in het Frans kan houden over de eigen omgeving. Men breidt zijn woordenschat uit, oefent meerdere tijden en leert een mening te geven in het Frans. Van B1.1 naar B1.3 krijgt men steeds meer vaardigheid.  maandag
 B1.2 /B1.3 dinsdag
   
 B2 Voor wie zich al goed kan uitdrukken in het Frans over zijn eigen leefomgeving en wil zijn belangstelling uitbreiden en in een rustig gesprek meningen uitwisselen over diverse onderwerpen van de samenleving; heeft nog enige grammaticale steun nodig op hoog niveau.

 B2.1 dinsdag

 B2.3 maandag

 B2.4 dinsdag

 C1  voor wie zijn Frans bij wil houden op een hoog niveau en bijv. wil discussiëren over artikelen uit de pers.

 donderdagmiddag