Privacyverklaring

De Vereniging Alliance Française Afd. Bergen op Zoom gaat met uw persoonsgegevens om zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Opslag persoonsgegevens

Doel:

Wanneer u zich inschrijft voor één van onze activiteiten of als lid, hebben wij van u een aantal gegevens nodig.

Gebruik:

De Alliance Française afdeling  Bergen op Zoom  gebruikt  deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de cursus- en/of ledenadministratie van de afdeling en voor communicatie van de nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Bewaartermijn:

Uw gegevens worden verwijderd zodra zij niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Als er geen wettelijke termijn is aangegeven dan zal dat nooit langer zijn dan 2 jaar

Rechten:

Als u uw gegevens geheel wilt laten verwijderen, of inzage wilt in de over u opgeslagen gegevens stuur dan een e-mail met daarin uw verzoek naar: bergenopzoom@afpb.nl

Klachten:

Als u een klacht heeft over onze handhaving van de privacy regels kunt u zich richten tot (bergenopzoom@afpb.nl) de Verwerkingsverantwoordelijke. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

E-mails

Wenst u niet langer onze e-mails te ontvangen stuur dan een email naar bergenopzoom@afpb.nl. Of u kunt zichzelf afmelden.