Mars 2017

Boskoop
Waddinxveen
Zoetermeer

 

---

1. Mot du rédacteur

Bonjour à tous,

In deze nieuwsbrief kijken we alweer vooruit naar de laatste soirée. De Culturele Commissie is druk bezig met het maken van een spel/quiz voor deze afsluiting van het cursusjaar. Ook blikken we terug op de leerzame soirée met Anja-Hélène van Zandwijk over het begrip 'ruimte' in hedendaagse films. Voor een impressie van deze avond kunt u verderop in deze nieuwsbrief op de fotolink klikken. Onder het kopje 'film' vindt u de films die tijdens de soirée aan bod zijn gekomen. De bestuursmededelingen staan in de februari nieuwsbrief; het bestuur komt op 22 maart a.s. weer bijeen. Verder is er aandacht voor het boek Un sac de billes; een aangrijpend verhaal over een Joodse familie. En dan iets heel anders ... wist u dat Frankrijk bijna 67 miljoen inwoners heeft? Meer hierover leest u in het stukje over demografische gegevens. Op 21 maart a.s. wordt de Franse gastronomie wereldwijd gevierd. Er zijn in Nederland 10 restaurants die meedoen. Tot slot wil ik u wijzen op de expositie van 40 foto's over het thema water en fiets.  

Bonne lecture,
Pauline Kuiken
Bestuurslid en lid Culturele Commissie

---

2. Prévision culturelle

 

Soirée de clôture

Datum       : maandag 10 april 2017
Aanvang   : 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)
Locatie      : Picasso Lyceum, Zoetermeer

Wat gaat de tijd toch snel! Over ca. 1,5 maand vindt de laatste soirée van dit lesjaar plaats. Een gezellige afsluiting, waarbij de docenten worden bedankt voor hun inzet en het bestuur kort terugblikt op het huidige cursusjaar.

De meeste tijd zal echter worden besteed aan een culturele activiteit met aansluitend een hapje en een drankje. In voorgaande jaren hebben we een woordspel, een wijnquiz en een muziekquiz gespeeld. Ook dit jaar hopen wij u te verrassen met een cultureel spel. Uw taalniveau is hierbij niet van belang. Het enige wat u hoeft mee te nemen is een zonnig humeur.

In verband met de voorbereidingen, de hapjes en de drankjes verzoeken wij u vriendelijk uw deelname vóór 8 april a.s. per e-mail op te geven via soireesaf@gmail.com.

Wij hopen u te zien op 10 april!

---

3. Le rétroviseur culturel

Cinéma contemporain: Les lieux et le paysage
Anja-Hélène van Zandwijk

Klik hier voor de foto's.

Ruim 40 enthousiaste filmliefhebbers waren naar het Picasso Lyceum gekomen voor een avond over de hedendaagse Franse film. Anja-Hélène van Zandwijk had als thema ‘ruimte’ gekozen; een thema wat terugkwam in de Franse films die zij liet zien.

Als eerste was er voor velen een oude bekende; het begin van Être et Avoir. Deze film begint met een gure winterdag waarop de koeien naar binnen moeten. Maar pas op, er komt opeens een auto aan. Dat hadden de boeren niet voorzien in dit verlaten dorp in de campagne…!

Van verschillende films liet Anja-Hélène scenes zien, waar het begrip ruimte een bepalende rol speelt. In La vie moderne van Raymond Depadon, geeft de verlatenheid van het landschap ook de leegloop van het platteland weer. Groot fan blijkt Anja-Hélène te zijn van het jonge Canadese wonderkind: Xavier Dolan met J’ai tué ma mère en Juste la fin du monde. Een aanrader dus!

In de pauze was er tijd voor een drankje, dit keer op veler verzoek werd er ook wijn geschonken. Al met al was het een enthousiaste lezing, waardoor we met andere ogen gaan kijken naar de volgende Franse films!

Mijntje Kuiper

---

4. Film

Filmtips van Anja-Hélène van Zandwijk

Nicolas Philibert

Être et avoir

European Film Award 2002

Raymond Depardon

La vie moderne

Louis Delluc Award 2008

Frères Dardenne

Rosetta

Palme d’or et prix meilleure interprétation féminine, 1999

Le gamin au vélo

François Ozon

Sous le sable (2000)

Dans la maison (2012)

Bruno Dumont

Flandres

Grand prix du jury 2006

Hors satan

Prix d’âge d’or 2012

Mathieu Kassovitz

La Haine (1995)

Chantal Ackermann

La Captive (2000)

Michaël Haneke

Caché (2005)

Xavier Dolan

J’ai tué ma mère

Juste la fin du monde

 

---

5. Livre

Auteur: Joseph Joffo
Titel: Un sac de billes

Un sac de billes is een roman uit 1973, geschreven door de Frans-Joodse auteur Joseph Joffo. Het boek handelt over zijn vlucht samen met zijn broer Maurice, toen hij nog jong was, om te ontsnappen vanuit het door de nazi's bezette Frankrijk naar de vrije zone. De titel verwijst naar het feit dat de jonge Joseph de jodenster die hij van de nazi's moest dragen in Parijs ruilde met zijn schoolkameraad voor een zakje knikkers. De spanning in het boek wordt mee gedragen doordat ze nooit mochten laten merken dat ze van joodse afkomst waren. Zo beleefden ze tragische, gevaarlijke, maar ook soms clowneske avonturen. Het boek werd in 1975 verfilmd, onder regie van Jacques Doillon.

Klik hier om het boek te lezen. 

Bron Nederlandse tekst: https://nl.wikipedia.org/wiki/Un_sac_de_billes'. Bron Franse tekst: http://msjustice.cmswiki.wikispaces.net/file/view/_un-sac-de-billes-joseph-joffo.pdf; geraadpleegd 26-02-2017.

---

6. Bilan démographique 2016

Au 1er janvier 2017, la France compte 66.991.000 habitants. Au cours de l’année 2016, la population a augmenté de 265.000 personnes, soit une hausse de 0,4 %. Comme les années précédentes, cette progression est principalement due au solde naturel, différence entre le nombre de naissances et de décès.

En 2016, 785.000 bébés sont nés en France. Pour la deuxième année consécutive, le nombre de naissances diminue (- 14.000). L’indicateur conjoncturel de fécondité s’établit à 1,93 enfant par femme en 2016, en baisse par rapport à 2015. Il reste cependant le plus élevé d’Europe. Le nombre de décès atteint 587.000 en 2016. Après avoir beaucoup augmenté en 2015, il baisse légèrement en 2016 (- 7.000). Les espérances de vie à la naissance, qui avaient diminué en 2015, retrouvent leur niveau de 2014 (85,4 ans pour les femmes et 79,3 ans pour les hommes).

En 2016, 235.000 mariages ont été célébrés, dont 7.000 entre personnes de même sexe. L’âge des mariés de sexe différent continue d’augmenter; celui des mariés de même sexe diminue légèrement. Le Pacs poursuit sa progression et, en 2015, quatre Pacs ont été conclus pour cinq mariages célébrés.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2554860; geraadpleegd 03-02-2017

Volgens de demografische cijfers over 2016 die het INSEE heeft gepresenteerd, telde Frankrijk 66.991.000 inwoners op 1 januari 2017. Gedurende het jaar 2016 nam de bevolking toe met 265.000 personen, dat betekent een groei van 0,4%. Net als voorgaande jaren was deze toename hoofdzakelijk toe te schrijven aan natuurlijke bevolkingsgroei (het verschil tussen het geboortecijfer en het sterftecijfer).

In 2016 werden 785.000 baby geboren in Frankrijk. Voor het tweede opeenvolgende jaar is het aantal geboorten gedaald (- 14.000). Het vruchtbaarheidscijfer (indicateur conjoncturel de fécondité) lag in 2016 op 1,93 kind per vrouw, een daling ten opzichte van 2015. In 2016 bedroeg het sterftecijfer 587.000. Na een aanzienlijke stijging van het aantal overledenen in 2015, daalde dit cijfer licht in 2016 (-7.000). De levensverwachting bij de geboorte, die in 2015 was afgenomen, kwam weer terug op het niveau van 2014 (85,4 jaar voor vrouwen en 79,3 jaar voor mannen).

In 2016 werden 235.000 huwelijken gesloten, waarvan 7.000 tussen paren van gelijk geslacht. De leeftijd van gehuwden van verschillend geslacht bleef stijgen, terwijl die van gehuwden van gelijk geslacht licht daalde. Voor wat betreft de PACS, blijft de stijgende lijn doorgaan. In 2015 werden vier PACS’en afgesloten tegen vijf huwelijken.

---

7. Goût de France

Organisé à l'initiative du Ministère des Affaires étrangères et du Développement International, Goût de / Good France rassemblera, le jour du printemps, le 21 mars 2017, 2.000 chefs sur 5 continents pour rendre hommage à la cuisine française et à ses valeurs de partage.

De Franse gastronomie zal wereldwijd gevierd worden tijdens het Goût de / Good France evenement op 21 maart 2017. Meer dan 2.000 chefs zullen deelnemen aan dit evenement. Deelnemende restaurants zullen op deze avond diners serveren waarin eer wordt betoond aan het belang en de uitmuntendheid van de Franse keuken, haar capaciteit om innovatief te zijn en aan de waarden die ze uitdraagt: delen, genieten en respect voor de principes van kwalitatief, milieuverantwoord koken.

Bron afbeelding en tekst: http://www.ambafrance-nl.org/Gout-de-France-Good-France-21-mars-2017; geraadpleegd 28-02-2017.

---

8. Pays-Bas, pays de l'eau et du vélo

Exposition de photos

40 photos provenant des Alliances Françaises aux Pays-Bas sur le thème 'Pays-Bas, pays de l’eau et du vélo' ont été exposées à l’Alliance Française de Paris en juin 2016. Vous pourrez les voir le 19 mars 2017, juste avant le Concours de la Chanson, exposées à l’AF La Haye, Berlagekantoor, Kerkplein 3 (10 min à pied du théâtre Diligentia).

Voorafgaande aan het Concours de la Chanson, op zondag 19 maart van 12.00 u tot 13.15 uur, krijgt het publiek van de Alliance Française, de gelegenheid om de fototentoonstelling te zien bij de Alliance Française La Haye (den Haag), 3e verdieping, Berlage kantoor, Kerkplein 3 te den Haag.

Tussen de 40 foto's hangen foto's van 2 van onze leden, de heer De Bock en de heer Turk. Heren, gefeliciteerd met deze prestatie!

---