Decembre 2017

Boskoop
Waddinxveen
Zoetermeer

---

1. Mot du rédacteur

Bonjour à tous,

Wind, regen, donkere luchten en af en toe de zon die doorbreekt; typerend voor deze tijd van het jaar. Aangenamer dan het weer zijn de komende feestdagen te beginnen met La Saint-Nicolas, gevolgd door la fête de Noël en la Saint-Sylvestre. Deze nieuwsbrief trapt af met informatie over de Bijzondere Ledenvergadering, de Algemene Ledenvergadering, het voorstellen van een nieuw bestuurslid de heer Joop Diepenhorst en informatie over de vakantiecursus en de beginnerscursus die in januari van start gaan. Vervolgens kijkt Eugène-Marie van der Horst terug op de geslaagde soirée over Joséphine. Daarna deelt onze bestuursvoorzitter zijn ervaring over 'Le Jour des Morts (Allerzielen). Ikzelf maak melding van de onderwerpen La Saint Nicolas, een lijst met ca. 7.700 Franse film en een aantal Franse films die binnenkort in Nederlandse bioscopen draaien.    

Bonne lecture,
Pauline Kuiken
Bestuurslid en lid Culturele Commissie

---

2. Infos diverses du comité

Op 23 november jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats en voorafgaande daaraan een korte Bijzondere Ledenvergadering.

Tijdens de Bijzondere Ledenvergadering heeft het bestuur het voorstel gedaan om de naam van onze Alliance te wijzigen in Alliance Française Zoetermeer. Dit is een wens die ook al leefde bij voorgaande besturen en die we nu graag willen doorvoeren. Belangrijkste reden is dat we menen dat we onze Alliance, vooral in Zoetermeer, beter kunnen positioneren. Voor een dergelijk besluit is een statutenwijziging nodig en dat vereist een zorgvuldig besluitvormingsproces. Daarin hebben de leden een belangrijke stem. Helaas was voor de besluitvorming het minimum vereiste aantal leden niet aanwezig en is het nodig een nieuwe Bijzondere Ledenvergadering uit te schrijven. Die zal plaatsvinden op 7 december om 18.30 uur in het Picasso Lyceum. In die vergadering kan met een gewone 2/3e meerderheid van stemmen worden besloten.

De Algemene Ledenvergadering is ervoor bestemd om het bestuur verantwoording te laten afleggen aan de leden over de activiteiten, het beleid en de financiën van het afgelopen cursusjaar (dat liep van 1 september 2016 tot 31 augustus 2017). In het Jaarverslag hebben we kunnen optekenen dat we een goed jaar hebben gehad, met een kleine toename van het aantal cursisten, die over het geheel genomen tevreden waren over het aangeboden lesprogramma. Helaas hebben we het vorig seizoen echter geen les kunnen geven in Boskoop, als gevolg van een te gering aantal cursisten.

Het culturele programma, vormgegeven in een aantal soirées, is heel goed bezocht met gemiddeld meer dan 50 bezoekers per avond. Het reisprogramma is beperkt gebleven tot een samenwerking met Gouda, die een reis organiseerde naar de Elzas.

De inzendingen van onze leden Ed Turk en Eric de Bock werden door de landelijke Alliance Française geselecteerd voor inzending naar de fototentoonstelling ‘Pays-Bas, pays de l'eau et du vélo‘ in Parijs. Daar zijn we natuurlijk nog steeds trots op!

Financieel hebben we het vorig seizoen kunnen afsluiten met een overschot van € 365,= (terwijl een klein tekort was voorzien). Voor het lopende seizoen stevenen we helaas af op een aanzienlijk tekort van € 2.900,=. Een terugloop in cursisten en daarmee een gemiddeld kleinere groepsbezetting is daarvan de voornaamste oorzaak. Uiteraard leidt dat op dit moment tot een strak uitgavenbeleid.

Wij zijn blij dat we tijdens de ledenvergadering Joop Diepenhorst (zie foto) hebben mogen verwelkomen als nieuw bestuurslid. Joop (cursist bij Pauli Odekerken) zal de taken overnemen van Joost Rietjens, onze penningmeester. Na overdracht zal Joost na 6 jaar zijn bestuurlijke verantwoordelijkheden beëindigen. Jammer om hem straks te zien vertrekken. We zijn hem uiteraard veel dank verschuldigd voor het vele werk.

Na de naamswijziging zullen wij overigens ook actief worden op Facebook. Wij hopen uiteraard dat u ons actief gaat volgen, zodat wij indirect onder de aandacht komen van uw vele Facebook-contacten.

Peter Besuijen
Président

---

3. Vakantiecursus en beginnerscursus

De jaarlijkse vakantiecursus gaat - bij voldoende deelname - van start op 18 januari 2018. Het is een korte cursus van 10 lessen bestemd voor mensen die al enige basiskennis van de taal hebben. We spreken ook wel over een opfriscursus. De onderwerpen die aan bod komen hebben vooral met de vakantie te maken (zich voorstellen, restaurant, winkels, dokter, op reis). Het cursusmateriaal wordt geleverd door de Alliance en uitgedeeld in de 1e les. Vaak is het een leuke opstap om daarna in een reguliere cursus verder te gaan als men de smaak weer te pakken heeft. Kosten hiervan zijn € 155. Inclusief het materiaal.

Direct na de kerstvakantie, op 11 januari, bieden we een echte beginnerscursus aan. Deze is niet toegespitst op de vakanties. In september konden we niet starten met deze cursus omdat er te weinig deelnemers waren. Deze cursus bestaat uit 12-wekelijkse lessen (1,5 uur). Hiervoor moeten wel boeken worden aangeschaft (C’est bien ça, deel 1) door de cursist. De kosten van deze cursus zijn € 130. Exclusief boeken.

Beide cursussen worden in Zoetermeer gegeven. Indien u vrienden, familie of andere geïnteresseerden kent, zegt het voort! Voor meer informatie over deze cursussen kunt u mailen naar: cursus.boskoop@afpb.nl. Bellen mag ook: 079-3612960.

Graag tot ziens,
Marja Vogel

---

4. Le rétroviseur culturel

 

Soirée 23 november jl. 

Het thema van deze avond was de betekenis van de vrouw, met wie Napoléon Bonaparte 30 jaar getrouwd was: Joséphine.

Klik hier voor de foto's van deze avond.

Wie was zij?

Joséphine, zo noemde Napoléon haar, werd in 1763 op het eiland Martinique geboren als Marie-Josèphe-Rose de Tascher de la Pagerie. In 1779 trad zij in het huwelijk met de Franse generaal vicomte Alexandre de Beauharnais. Ze kregen twee kinderen: Hortense en Eugène. Na de onthoofding van Alexandre onder de guillotine in 1794, werd zij de maîtresse van vicomte de Barras, een generaal in het Franse leger.

In 1795 beloonde Barras ene Napoléon voor zijn grote inzet. In 1796 werd deze benoemd als commandant over de Italiaanse veldtocht. In dat jaar trouwde het paar in het geheim. De ontwikkelingen volgen zich in rap tempo op en op 2 december 1804 werd Joséphine door Napoléon tot keizerin gekroond. In de 13 jaar, dat ze met hem getrouwd was, bleek ze de ‘stille kracht’ achter de persoon, die de geschiedenis van Europa een beslissende wending heeft gegeven.

Op onnavolgbare wijze nam Grieta Felix ons mee in de turbulente tijd van eind 18e en begin 19e eeuw, waarbij zij Joséphine uit de schaduw van haar beroemde man heeft gehaald. Door haar enthousiasme en grote kennis wist ze de aanwezigen van het begin tot het einde te boeien, waarbij ze de verschillende feiten (en jaartallen) lardeerde met leuke en interessante details. Tevens gaven de lichtbeelden een goede indruk van o.a. de personages uit het leven van Joséphine.

De positieve reacties van het aanwezige publiek gaven aan, dat deze conférence bijzonder in de smaak viel (“Veel gehoord, dat ik beslist nog niet wist!”). In het dankwoord van Peter Besuijen, onze président, verwoordde hij wat er bij de aanwezigen leefde en overhandigde Grieta een heerlijke fles wijn als blijk van waardering.

Eugène-Marie van der Horst

---

5. Le Jour des Morts

Toussaint (Allerheiligen) is in Frankrijk sterk vermengd met Allerzielen op 2 november, in Frankrijk Le Jour des Morts geheten. Oorspronkelijk brachten de Fransen op deze dag een bezoek aan het kerkhof om bloemen (vaak chrysanten) op het graf van hun dierbaren te leggen. Tegenwoordig wordt dit ook al op 1 november gedaan. Ook worden tijdens deze dagen in officiële ceremonies de gevallen soldaten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog herdacht.

Een paar dagen na Allerzielen bezocht ik het kerkhof van Prayssac, een klein stadje met ongeveer 3000 inwoners in de Lot. Indrukwekkend! Bijna alle graven zijn voorzien van kleurige vrolijke chrysanten. Daar loop je dan stilletjes doorheen. Wat een mooie manier om jaarlijks de doden te herdenken!

Peter Besuijen

Bron tekst: frankrijk.blog.nl. Bron foto: Peter Besuijen.

---

6. La Saint-Nicolas

La Saint-Nicolas est une fête mettant en scène Nicolas de Myre. C'est une tradition vivace dans plusieurs pays européens ainsi que dans le nord et l'est de la France, qui se déroule le 6 décembre ou le 19 décembre pour l'Église orthodoxe utilisant le calendrier julien.

On fête la Saint-Nicolas notamment aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en France (Lorraine & Alsace, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté), en Allemagne, en Russie, en Autriche, en Italie (Frioul, Trentin-Haut-Adige et Province de Belluno), en Croatie, en Slovénie, en Hongrie, en Pologne, en République tchèque, en Lituanie, en Roumanie, en Bulgarie, au Royaume-Uni, en Ukraine en Slovaquie, en Serbie, en Grèce, à Chypre et dans certains cantons suisses.

Les traditions diffèrent selon les régions. Un trait commun à ces célébrations est la distribution de cadeaux ou friandises aux enfants, qui est parfois remplacée par celle du Père Noël.

Bron tekst: https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Nicolas_(f%C3%AAte); geraadpleegd 29-11-2017.
Bron afbeelding: http://zouzou7829.over-blog.com/article-jacquie-lawson-113200069.html.

---

7. Film

Klik hier voor een lijst van alle Franse films. Op dit moment zijn er 7702 films in het overzicht van alle Franse films opgenomen. De lijst van Franse films is gesorteerd op release.

Bron tekst en lijst: https://www.filmvandaag.nl/fransefilms?sort=release&order=DESC; geraadpleegd 29-11-2017.

Binnenkort in de Nederlandse bioscopen:

Visages, villages - Regisseur Agnes Varda en fotograaf / kunstenaar J.R. reizen door het platteland van Frankrijk en vormen een onwaarschijnlijke vriendschap.

Knock - Knock is een geniale zwendelaar die zijn leven gebeterd heeft en nu arts is geworden. Hij gaat naar de Alpen om de praktijk van een collega over te nemen en vervalt al snel in oude gewoontes en ziet bij iedereen ziektes.

Ôtez-moi d'un doute - Als de 45-jarige weduwnaar Erwan per ongeluk ontdekt dat de man die hem opgevoed heeft, niet zijn echte vader is, gaat hij op zoek naar zijn biologische vader. Zijn zoektocht brengt hem naar de zeventigjarige Joseph, een man die kort zijn moeder kende. Erwan valt niet alleen voor zijn charme, maar ook voor die van dochter Anna, die hen beiden aan elkaar bindt.

Vivre sa vie (1962) - Twaalf episodische verhalen in het leven van een vrouw uit Parijs en hoe ze langzaam vervalt in de prostitutie.

Le redoutable - Tijdens het maken van een van zijn films wordt de Franse regisseur Jean-Luc Godard verliefd op de zeventienjarige actrice Anne Wiazemsky. Ze trouwen later.