Mars 2018

Zoetermeer

---

1. Mot du rédacteur

Bonjour à tous,

De Russische beer is gearriveerd en de Olympische Spelen zijn voorbij. In deze nieuwsbrief aandacht voor o.a. de Franse taal die met de winter(spelen) te maken heeft. Verder enig bestuursnieuws, we kijken vooruit naar de soirée de clôture en blikken terug op de soirée over de grote Franse schrijvers en hun verblijven, een aankondiging over het Franse seizoen, een artikel over het Parc national du Mercantour en tot slot informatie over de bedreigde positie van onze buurtalen. 

Bonne lecture,
Pauline Kuiken
Bestuurslid en lid Culturele Commissie

---

2. Infos diverses du comité

Bonjour,

Per mail heb ik leden, cursisten en docenten afgelopen maand geïnformeerd over het besluit van Marja Vogel en Janice Breeman om na 18 jaar de door hen gezamenlijk ingevulde functie van Directrice des Cours (DDC) neer te leggen. Zoals aangegeven willen beiden graag doorgaan met lesgeven. Inmiddels buigt het bestuur zich over de manier waarop de functie zal worden ingevuld. Wij maken daarbij ook gebruik van de gelegenheid om de taakverdeling tussen bestuur en DDC nog eens tegen het licht te houden.
 
Op 7 maart zal dan eindelijk de naamswijziging formeel kunnen worden doorgevoerd. Dat gebeurt dan door het ondertekenen van de gewijzigde statuten bij de notaris. Daarna kunnen de laatste puntjes op de bekende i worden gezet. Zo wordt op de achtergrond een nieuwe versie van de internetsite gemaakt, zodat we ook echt onder Alliance Française Zoetermeer kunnen worden gevonden.

Joop Diepenhorst is als penningmeester inmiddels druk bezig om de werkzaamheden van Joost Rietjens over te nemen. De verantwoording over het lopende boekjaar blijft bij Joost en hij zal in de Algemene Ledenvergadering in November van dit jaar dan ook voor het laatst ‘acte de présence’ geven. Op dit moment buigt Joop zich ook over de begroting voor het komende jaar. Door de onverwachte terugval in leerlingen hebben wij in het lopende jaar een stevig tekort en we kijken nu hoe we hier het komende jaar een wending aan kunnen geven.

De culturele commissie buigt zich over het komend jaar en is druk bezig verder inhoud te geven aan de Soirée de Clôture die ook al in zicht komt!

Peter Besuijen
Président

---

3. Soirée de clôture - uitnodiging

Datum       : maandag 16 april 2018
Aanvang   : 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)
Locatie      : Picasso Lyceum, Zoetermeer

Wat gaat de tijd toch snel! Over ca. 1,5 maand vindt de laatste soirée van dit lesjaar plaats. Een gezellige afsluiting, waarbij de docenten worden bedankt voor hun inzet en het bestuur kort terugblikt op het huidige cursusjaar.

De meeste tijd zal echter worden besteed aan een culturele activiteit met aansluitend een hapje en een drankje. In voorgaande jaren hebben we een woordspel, een wijnquiz, een muziekquiz en een wat/waar quiz gespeeld. Ook dit jaar hopen wij u te verrassen met een cultureel spel (geen scrabble). Uw taalniveau is hierbij niet van belang.

In verband met de voorbereidingen, de hapjes en de drankjes verzoeken wij u vriendelijk uw deelname vóór 13 april a.s. per e-mail op te geven via soireesaf@gmail.com.

Wij hopen u te zien op 16 april!

---

4. Le rétroviseur culturel

Op 8 februari jl. gaf madame Rouillard een vijftigtal aanwezigen op enthousiaste wijze een kijkje in het leven van een aantal Franse schrijvers. Victor Hugo, nu ook eens getoond als jonge man, werd vanwege zijn uitingen tegen Napoleon 3 verbannen naar een van de kanaaleilanden. Daar wist hij alsnog anti Napoleon pamfletten in Napoleon beelden naar Frankrijk te smokkelen. Honoré de Balzac verborg zich op het platteland voor zijn schuldeisers en George Sand had een aantal invloedrijke mannelijke partners, waaronder Chopin. Sommige schrijvers hadden minnaressen, anderen hadden vermogende, veelal invloedrijke vrouwen. Ook de titels van de belangrijkste boeken van de schrijvers werden genoemd. Uiteraard kwamen de vaak grote en luxe verblijven van deze schrijvers ook uitgebreid ter sprake. Rijk of schaars gedecoreerd, de schrijfkamers, de bibliotheken en soms een tuin die niet onderdeed voor die van Versailles. Het was een gezellige, leerzame avond met leuke weetjes.

Klik hier voor meer foto's.

Pauline Kuiken

---

5. L'hiver - les mots

Hoe zat het ook al weer in de Franse taal met de wintersporten en het winterweer?

les jeux olympiques d'hiver - de olympische winterspelen
un record olympique - een olympisch record
un record du monde - een wereldrecord
faire du bobsleigh - bobsleeën
faire du hockey sur glace - ijshockey
faire du patinage artistique - kunstschaatsen
faite du patinage de vitesse - schaatsen
faire du saut à ski(s) - schansspringen
faire du ski alpin - alpineskiën
faire du ski de fond - langlaufen
faire du ski freestyle - freestyle skiën
faire du snowboard - snowboarden 

Neige (sneeuw): la neige est une précipitation formée de cristaux de glace hexagonaux, dont la plupart sont étoilés. On qualifie l'intensité de la neige en fonction de la visibilité (faible, modérée ou forte).
 
Tempête de neige (sneeuwstorm): une température de neige désigne une accumulation d'au moins 15 centimètres de neige accompagnée de vents modérés à forts.
 
Pluie verglaçante (ijsregen): la pluie verglaçante est une pluie dont les goutes gèlent en touchant le sol ou les objets. Elle se produit lorsque la température de l'air en altitude est supérieure à zéro, mais que la température de l'air au niveau du sol reste sous zéro.

Grésil (ijzel): le grésil est une précipitation sous forme de granule de glace transparente, de forte sphérique ou irrégulière. Il se forme lorsqu'un flocon de neige traverse une couche d'air dont la température est supérieure à zéro, puis redevient solide en traversant une couche près du sol dont la température est inférieure à zéro.
 
Givre (rijp): le givre est un dépôt granuleux de glace blanche opaque, qui se forme sur les arbres, les clôtures, les poteaux et autres objets extérieurs, lorsque la température descend sous le point de congélation. Il est le résultat du gel de la vapeur d'eau d'un brouillard ou d'une brume sur ces objets.
 
Neige en grain (hagel): la neige en grain est une précipitation composée de petits grains de glace blancs et opaques.

Brouillard (mist): le brouillard est la suspension dans l'atmosphère de très petites gouttelettes d'eau qui réduisent la visibilité à moins d'un kilomètre. L'hiver, le brouillard se produit souvent en période de redoux ou de pluie. On peut également voir du brouillard glacé, qui est la suspension dans l'atmosphère de très nombreux et minuscules cristaux de glace qui réduisent aussi la visibilité.
 
Vague de froid (koudegolf): une vague de froid est caractérisée par trois journées consécutives avec des températures minimales très froides.

Blizzard (sneeuwstorm): un blizzard est un événement météorologique violent caractérisé par des vents forts et de fortes précipitations de neige ou de poudrerie, qui réduisent fortement ou complètement la visibilité. Au Canada, les blizzards se produisent le plus souvent dans les Prairies, dans les régions de l'Atlantique et dans l'est de l'Arctique.

Bron:  https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/petit-lexique-meteo-de-lhiver-2015/14594; geraadpleegd 25-02-2018.

Foto: Kinderdijk 28-02-2018; gemaakt door Pauline Kuiken.

---

6. Het Franse seizoen

Gedurende het jaar 2017-2018 organiseert het Institut Français i.s.m. Athenaeum Boekhandel ontmoetingen met schrijvers uit diverse categorieën, vertegenwoordigers van de bruisende literaire activiteit in het Frankrijk van vandaag.

Bron: https://nl.ambafrance.org/Het-Franse-seizoen-met-Olivier-Barrot; geraadpleegd 25-02-2018.

---

7. Des sites remarquables en France (4)

Het is alweer enige tijd geleden, dat we een bezoek brachten aan een schitterend berggebied in het zuidoosten van Frankrijk: Parc national du Mercantour.

Vanuit St-Martin-de-Vésubie zijn er tal van prachtige bergtochten te maken. We zijn al stevig ‘ingelopen’ en dus is het tijd voor een meerdaagse tocht. We kiezen de ‘Tour du Grand Capelet’, een tocht in drie dagen met twee hut-overnachtingen. In de routebeschrijving staat het volgende: Caractéristiques de l’itineraire: Montée: +1600 m; Durée: 10 heures (en trois jours); Difficulté: rando alpine.
 
Eén van de bijzonderheden uit de omgeving is de Vallée des Merveilles, maar dan moet je er wel wat voor doen. We starten bij Pont du Countet (1690 m) en lopen via de Pas de l’Arpette (2511 m) naar Lac Long Supérieur (2130 m). Daar ligt ook de refuge des Merveilles. Dit is een prima uitgangspunt om de Vallée des Merveilles bereiken. Wat is er zo ‘merveilleux’ aan dit dal? De prehistorische rotstekeningen. Welk volk ze gemaakt heeft weet men niet, maar wel is bewezen, dat ze meer dan 5000 jaar oud zijn. En dat op een hoogte van 2200 m. In totaal zijn er zo’n 30.000 rotstekeningen gevonden. Er loopt een speciale route langs de tekeningen met een uitleg bij de verschillende voorstellingen, waarbij mensen in de loop der tijd namen hebben gegeven aan de verschillende antropomorfe tekeningen zoals ‘de tovenaar’, ‘de Christus’ en ‘het stamhoofd’. Het is een geweldige ervaring: je staat oog-in-oog met een stukje prehistorie.

De volgende dag trekken we verder over de GR 52. We lopen langs het Lac des Merveilles, over de Baisse de Valmasque (2549 m) en de Baisse du Basto (2693 m). In de loop van de middag komen we aan bij Refuge de Nice (2232 m). Na een goede nachtrust en een stevig ontbijt lopen we langs Lac-barrage de la Fou richting ons vertrekpunt van de tour. Het was een prachtige tour met als hoogtepunt de Vallée des Merveilles, met recht een site remarquable.

Au revoir et à la prochaine,
Eugène-Marie van der Horst 

Bron foto's: de heer Van der Horst.

---

8. Bedreigde positie buurtalen 

In de NRC van 29 januari jl. stond een artikel dat aandacht schenkt aan de bedreigde positie van het Frans en Duits in het onderwijs (klik hier om het artikel te raadplegen).

Een groep betrokkenen is een actie gestart om beleidsmakers in het onderwijs en politici ervan te doordringen hoe belangrijk goed onderwijs in de buurtalen Duits en Frans nog steeds is en zal blijven. Deze groep, de visiegroep Buurtalen, is een samenwerkingsverband van verschillende partners die zich inzetten voor buurtaalonderwijs. De visiegroep is in 2016 opgericht door vertegenwoordigers van docenten Duits en Frans in het voortgezet onderwijs, het HBO en het universitair onderwijs. De groep heeft een eigen website (klik hier om naar de website te gaan). Hierin staat onder meer hun manifest. Op de website kunt u bij ‘Steun betuigen’ de actie individueel ondersteunen.

Bron: Flory Poels, Bureau directeur AFPB.