Avril 2018

Zoetermeer

---

1. Mot du rédacteur

Bonjour à tous,

Le weekend dernier nous avons mis la montre une heure en avant (heure d'été). Nous avons perdu une heure de sommeil, mais nous avons gagné des soirées plus longues.

In deze nieuwsbrief vindt u naast bestuursinformatie, de uitnodiging voor de soirée de clôture, een item over de Franse stedenbouwkundige Haussmann, uitleg over diverse Franse uitdrukkingen en aandacht voor de film Les Gardiennes.

Sybille Hendriks neemt afscheid als lid van de Culturele Commissie. Sybille, hartelijk bedankt voor jouw enthousiaste bijdrage gedurende een groot aantal jaren! Ik hoop een wijntje met jou te kunnen drinken op één van de soirees in het nieuwe cursusjaar.

Tot slot, dit is de laatste nieuwsbrief van mijn hand. Na circa vier jaar leg ik mijn bestuursfunctie neer en treed ik terug als voorzitter van de Culturele Commissie. Het bestuur is bekend met mijn ideeën en verbeterpunten, de website is ingericht en geactualiseerd, de digitale nieuwsbrief staat en de Culturele Commissie heeft weinig sturing meer nodig. Als ik ergens voor ga, ga ik er vol voor en dat heb ik de afgelopen jaren met veel plezier gedaan. Maar, zoals voor zoveel dingen geldt 'er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan'. Carla Schouten gaat het maken van de nieuwsbrief van mij overnemen. Ik denk dat ik het bedenken en het me verdiepen in onderwerpen ga missen, maar zowel u als ik kunnen uiteraard nieuwsbrief ideeën en verhalen insturen naar culture.zoetermeer@afpb.nl.

Bonne lecture,
Pauline Kuiken
Bestuurslid en voorzitter Culturele Commissie

---

2. Infos diverses du comité

Bonjour à toutes et tous,

Over een paar weken de Soirée de Clôture en dat stelt me gerust. Er speelt namelijk best veel dat ik met u wil delen, maar ik loop het risico nu iets te vergeten! Dat kan ik dan goed maken tijdens ‘de clôture’.

• We gaan dit jaar helaas afscheid nemen van Martine Oosterloo en Pauli Odekerken. Beide dames hebben decennia lang altijd klaar gestaan voor onze Alliance en een groot aantal cursisten les gegeven. Ik weet dat beiden dit besluit met pijn in het hart namen. Martine en Pauli: heel veel dank voor jarenlange enthousiaste inzet en heel jammer dat jullie gaan! We gaan jullie missen! Op dit moment wordt uiteraard gekeken hoe we straks invulling kunnen geven aan de vacatures die met het vertrek van beide dames zijn ontstaan. Zodra we meer weten krijgt u dat uiteraard te horen.

• Zoals aangegeven in een eerdere e-mail hebben Marja Vogel en Janice Breeman besloten de functie DDC (Directrice des Cours) neer te leggen. Zij hebben dat in gezamenlijkheid gedurende een groot aantal jaren gedaan en hebben persoonlijke redenen om daar nu mee te stoppen. Ook dit vinden wij als bestuur uiteraard jammer, maar na al die jaren ook goed te begrijpen. Dames: dank voor de enthousiaste bijdrage aan de ontwikkeling van onze Alliance! Wij zijn momenteel actief op zoek naar een opvolg(st)er voor beide dames en hopen die op korte termijn aan u voor te stellen. Voor de duidelijkheid: zowel Janice als Marja hebben aangegeven verder te willen als docente binnen onze Alliance. U gaat de vertrouwde gezichten dus niet missen!

• Aan bestuurszijde vinden, zoals bijna elk jaar, een paar mutaties plaats. In het Mot du Rédacteur kunt u lezen dat Pauline Kuiken nu na haar reguliere bestuurstermijn stopt. Zij heeft op een aantal terreinen een waardevolle stempel gedrukt en andermaal: Pauline, heel jammer dat je stopt, maar heel veel dank voor je collegiale inzet! Jan van Rooijen zal haar taken binnen het bestuur overnemen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering is Joop Diepenhorst in het bestuur gekozen en hij heeft de taken overgenomen van Joost Rietjens (Penningmeester). De formele overdracht zal plaatsvinden bij de volgende Algemene Ledenvergadering in November van dit jaar.

• Op 7 maart jl. hebben Alice de Raadt, onze secrétaire, en ondergetekende de gang naar de notaris gemaakt en getekend voor de wijziging van de statuten. Vanaf die datum bent u lid/cursist van ‘Alliance Française Zoetermeer’. Uw Alliance is op internet te vinden onder https://afpb.nl/zoetermeer/.

• Voor het komende jaar is de planning van de cursusdagen rond. U treft die aan op de site onder de tab ‘Cursussen’. Belangrijk: doordat de zomervakanties in onze regio pas laat eindigen en wij tijdig met ons lesprogramma moeten starten is de ‘Soirée de Bienvenue’ vervallen. Dat is uiteraard heel jammer, maar het bleek onmogelijk dit op een goede manier in te plannen.

• Voor het cursusjaar 2018/2019 blijven alle lestarieven en overige tarieven (bijvoorbeeld deelname aan soirées door niet-leden) ongewijzigd.

Het was wellicht een wat lange opsomming, maar er gebeurt op dit moment gewoon veel! Ik hoop u op 16 april allemaal te zien tijdens Soirée de Clôture. Met de inzet van de leden van de Culturele Commissie belooft dat een gezellige afsluiting van het jaar te worden.

Cordialement,
Peter Besuijen
Président

---

3. Soirée de clôture - uitnodiging

Datum       : maandag 16 april 2018
Aanvang   : 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)
Locatie      : Picasso Lyceum, Zoetermeer

Wat gaat de tijd toch snel! Over ca. 1,5 maand vindt de laatste soirée van dit lesjaar plaats. Een gezellige afsluiting, waarbij de docenten worden bedankt voor hun inzet en het bestuur kort terugblikt op het huidige cursusjaar.

De meeste tijd zal echter worden besteed aan een culturele activiteit met aansluitend een hapje en een drankje. In voorgaande jaren hebben we een woordspel, een wijnquiz, een muziekquiz en een wat/waar quiz gespeeld. Ook dit jaar hopen wij u te verrassen met een cultureel spel (geen scrabble). Uw taalniveau is hierbij niet van belang.

In verband met de voorbereidingen, de hapjes en de drankjes verzoeken wij u vriendelijk uw deelname vóór 13 april a.s. per e-mail op te geven via soireesaf@gmail.com.

Wij hopen u te zien op 16 april!

---

4. Georges Eugène Haussmann (1809 - 1891)

PARIS SOUS LE SECOND EMPIRE (1852 - 1870)

Georges Eugène Haussmann faisait sa carrière dans la préfecture. En 1853 il est presenté à Napoleon III et il devient préfet de la Seine chargé de l’urbanisme. Napoléon lui propose la mission d’assainir, embellir et unifier la ville de Paris. Il faut faire de Paris une capitale digne de son nom (à l’exemple de Londres). Le baron Haussmann se donnera corps et âme à sa mission qui durera dix-huit ans.
 
Depuis le Moyen-Âge, la capitale s’est developpée d’une manière anarchique; la ville est devenue insalubre et impraticable. De plus la population de Paris a doublé entre 1801 et 1850 et atteint un million d’habitants! Impossible de circuler en ville.
 
Le baron Haussmann commence par rattacher onze communes et treize quartiers pour donner à Paris vingt arrondissements au lieu d’onze communes. Il supprime pour cela les fortifications de Paris (l’enceinte Thiers) puis il engage de gigantesques chantiers pour percer de larges boulevards et pour ériger les fameux immeubles 'haussmanniens'.
 
Pour une meilleure qualité de l’air il aménage un certain nombre de parcs et de jardins, entre autres le parc des Buttes-Chaumont et le Bois de Boulogne.

Il crée en parallèle avec l’ingénieur Belgrand des circuits d’adduction d’eau et un réseau  moderne d’égouts. Puis il  lance la  construction de theâtres, ainsi que deux gares, celle de  Lyon et de l’Est. Il fait construire les abattoirs de la Villette afin de fermer les abattoirs présents dans la ville.
 
En dix-huit ans de travaux, il a transformé Paris à 60%: 64 kilomètres de voies sont construites, 20.000 immeubles détruits, 30.000 immeubles erigés, 80.000 arbres sont plantés.
Malgré les critiques, Haussmann a offert à Paris une modernité dont la cité avait grand besoin! Il a fait de Paris ce qu’elle est aujourd’hui, mais les dix-huit ans 'd’embellissements' ont sans doute été un enfer pour les Parisiens.
 
L’écrivaine franco-anglaise Tatiana de Rosnay a écrit un livre très émouvant sur cette histoire de chantiers et d’expropriations. Son titre est Rose.

Tekst van en herschreven door Carla Schouten. Bron foto's: Carla Schouten. Bron tekst: https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Eug%C3%A8ne_Haussmann; geraadpleegd 27-03-2018.

---

5. Expressions expliquées

Donner sa langue au chat = abandonner une réflexion

Autrefois, on disait 'jeter sa langue au chien'. Cette expression avait un sens dévalorisant car à l'époque, on ne 'jetait' aux chiens que les restes de nourriture. 'Jeter sa langue aux chiens' signifiait alors ne plus avoir envie de chercher la réponse à une question. Petit à petit, l'expression s'est transformée pour devenir 'donner sa langue au chat', au XIXe siècle. En effet, à cette époque, le chat était considéré comme un gardien de secrets. Sa parole serait donc de valeur considérable, et il pourrait s'agir en 'donnant sa langue au chat', de lui prêter la parole pour qu'il nous donne la réponse à une devinette.

Arriver à la bourre = être en retard

Autrefois, 'être à la bourre' signifiait que l'on était pauvre, dans la misère. Cette expression serait née d'un jeu de cartes appelé 'bourre'. Celui-ci pouvait se jouer à deux, trois ou quatre. Tous les joueurs misaient la même somme, et le tout était ensuite partagé entre eux en fonction du nombre de plis que chacun avait levé. Lorsque l'un d'eux n'avait fait aucune levée, on disait alors qu'il était 'bourru'. Au fil des manches, il était possible de ramasser un bon paquet d'argent, si bien que celui qui 'bourrait' était celui qui avait perdu toute sa fortune, qui avait pris du retard dans le nombre de plis amassés. Par extension, 'être à la bourre' est entré dans le langage courant pour signifier qu'une personne est en retard.

Poireauter 107 ans = attendre très longtemps

Il semblerait que la construction de Notre Dame de Paris ait duré 107 ans. C’est de là que viendrait l’expression 'attendre 107 ans' pour figurer un temps d’attente très long.

Avoir un nom à coucher dehors = avoir un nom difficile à prononcer ou à retenir

Cette expression a une origine assez surprenante. Elle provient en effet d'une époque où lorsqu'une personne était perdue et devait demander le gîte à des inconnus, il valait mieux pour elle qu'elle ait un nom à résonance ‘chrétienne’ pour que quelqu'un accepte de lui offrir un endroit où passer la nuit. Il en était de même dans les auberges où les personnes dont le nom était le plus bourgeois avaient le plus de chances d'obtenir une chambre. Ainsi, les autres allaient devoir dormir dehors. C'est pour ces raisons que l'on dit ‘avoir un nom à coucher dehors’, dont le sens est heureusement aujourd'hui différent puisqu'il s'agit simplement d'avoir un nom compliqué à prononcer ou à retenir, même si l'expression a toujours une valeur relativement négative.
 
L'armée napoléonienne serait une autre origine possible. Elle était composée de nombreux soldats recrutés lors des campagnes à l'étranger. Lors des stationnements dans des villes, les habitants étaient tenus d'héberger les officiers titulaires d'un billet de logement. Certains de ces officiers, avaient des noms de consonance étrangère, ils pouvaient passer pour des ennemis, on disait qu'ils avaient des ‘noms à coucher dehors avec un billet de logement’. L'expression aurait depuis été raccourcie à ‘avoir un nom à coucher dehors’.

Bron tekst: http://www.linternaute.com/expression/langue-francaise/177/donner-sa-langue-au-chat/, http://www.linternaute.com/expression/langue-francaise/921/arriver-a-la-bourre/, http://www.linternaute.com/expression/langue-francaise/827/poireauter-107-ans/, http://www.linternaute.com/expression/langue-francaise/928/avoir-un-nom-a-coucher-dehors/;geraadpleegd 27-03-2018.

Bron afbeelding: http://enseigner.tv5monde.com/fle/les-expressions-francaises-serie-mixte; geraadpleegd 27-03-2018.

---

6. Film - Les Gardiennes

Schilderachtige beelden zonder opsmuk (NRC Handelsblad)

Kalme schoonheid (De Volkskrant)

Prachtig gefilmde en feministische oorlogsfilm (VPRO Cinema)

Klik hier voor de trailer.

L'histoire est celle des femmes qui font fonctionner les exploitations agricoles pendant que les hommes sont partis à la Première Guerre mondiale, surtout l'une d'elles particulièrement énergique: Hortense.

En 1915, Hortense (Natalie Baye) fait tant bien que mal tourner la ferme du Paridier en l’absence de ses deux fils Georges (Cyril Descours) et Constant (Nicolas Giraud) et de son gendre Clovis (Olivier Rabourdin), tous trois partis au front. Elle est assistée en cela par sa fille Solange (Laura Smet),  l’épouse de Clovis. Cependant, le besoin d’une personne supplémentaire se fait sentir à l’approche des moissons: Hortense engage alors Francine (Iris Bry), une jeune femme de vingt ans. Cette dernière se montre d’une aide précieuse pour le Paridier. Cependant, l’amour et la venue de soldats américains perturbent ce petit monde.

Frankrijk, 1915. Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog vertrekken de mannen van de Paridier-boerderij naar het oorlogsfront. Het is aan de overgebleven vrouwen op het platteland om al het zware werk op zich te nemen.

Wanneer Hortense de jonge hulp Francine inhuurt, een harde en eerlijke werkkracht, ontstaat er een band van wederzijds respect tussen hen. Maar als het meisje verliefd wordt op George, de jongste zoon van Hortense, laaien de emoties hoog op. Terwijl ze alles op alles moeten zetten om te overleven, zoeken de vrouwen naar een evenwicht tussen het harde werk en de terugkomst van de soldaten. Een oorlogsfilm waar de strijd ver van thuis wordt gestreden, maar de effecten voor diegenen die zijn achtergebleven nog steeds voelbaar zijn.

Gebaseerd op het boek van Ernest Perochon uit 1924 heeft regisseur Xavier Beauvois (Of Gods and Man, Le petit lieutenant) met Les gardiennes een film neergezet vanuit zijn eigen achtergrond. Hij is geboren in het Noord-Franse Auchel, waar in de Eerste Wereldoorlog hevig is gevochten en waar zich een militaire begraafplaats bevindt. Beauvois werpt op een intieme manier een blik op de schoonheid en mysteries van het Franse platteland, onaangeroerd door het oorlogsgeweld.

 

Filmhuis Cameo Zoetermeer: dinsdag 10 april om 15.00 uur en 20.00 uur.

Bron Franse tekst: https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Gardiennes_(film). Bron Nederlandse tekst en trailer: https://www.lux-nijmegen.nl/film/les-gardiennes/. Bron afbeelding: https://www.avoir-alire.com/les-gardiennes-la-critique-du-film. Geraadpleegd 28-03-2018.

---