Décembre 2016

Boskoop
Waddinxveen
Zoetermeer

 

---

1. Mot du rédacteur

Bonjour à tous,

Ziehier alweer de laatste nieuwsbrief van 2016. De maand van de feestdagen komt eraan met la fête de Saint-Nicolas, la fête de Noël et la Saint-Sylvestre. In deze nieuwsbrief vindt u een korte verslaglegging van de Algemene Ledenvergadering van 24 november jl., een aankondiging van de soirée op 9 februari 2017 met Anja-Hélène van Zandwijk, een terugblik op de zeer geslaagde soirée met Frédéric Dorfmann, een boekentip, het tweede en tevens laatste deel van het reisverslag van Arjen Kuiken en uitleg over de uitdrukking 'Geld stinkt niet'.

Wellicht aardig om te vermelden, is het feit dat u via deze nieuwsbrief (bij onderdeel 4) de foto's van de soirées met Andy Arnts en Frédéric Dorfmann kunt bekijken. 

Bonne lecture,
Pauline Kuiken
Bestuurslid en lid Culturele Commissie

---

2. Infos diverses du comité

Beste leden,

Voorafgaand aan de Soirée op 24 november jl. hielden wij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. In die vergadering legt het bestuur aan de leden verantwoording af voor de activiteiten in het afgelopen bestuursjaar en is er gelegenheid voor leden om zaken aan de orde te stellen. Een klein aantal geïnteresseerde leden heeft de vergadering bijgewoond. Om iedereen aangehaakt te houden een korte samenvatting van de ‘points saillants’:

Het Jaarverslag 2015/2016 is door het bestuur gepresenteerd:

• In het voorwoord refereert de voorzitter aan de verwachting van de Verenigde Naties dat in 2050 het aantal Franstaligen is gegroeid van 200 miljoen naar 1 miljard. De groei zal zich vooral voordoen in Azië en Afrika. Deze ontwikkeling onderstreept ook voor Nederland het economisch belang van de actieve verspreiding van de kennis van het Frans. Alliance Française kan daarin een belangrijke rol spelen. Daarbij is het echter noodzakelijk dat de samenwerking tussen de verschillende nationale- en internationale onderdelen van de Alliance Française nog nadrukkelijker wordt vorm gegeven dan thans het geval is.

• In de samenstelling van het bestuur is het afgelopen jaar niets veranderd. De Culturele Commissie speelt voor het bestuur een belangrijke ondersteunende rol en we zijn blij dat Eugène van der Horst zich als lid heeft gemeld.

• De in-company cursus (zakelijk) Frans heeft ook het afgelopen jaar succesvol plaats gevonden, maar voor een wat kleinere groep.

• Bij de voorbereiding van het lopende jaar is de beslissing genomen de locatie in Boskoop te sluiten vanwege onvoldoende cursisten. Er zal worden nagedacht wat dit betekent voor het verzorgingsgebied dat wij bedienen en de naam van de vereniging.

• De technische vernieuwing van de site is in het laatste stadium; Entre Nous draait inmiddels op nieuwe software en daarmee zijn in ieder geval de verzendproblemen opgelost.

• Het afgelopen jaar hebben we veel belangstelling gehad bij de reguliere soirées. Helaas was de belangstelling voor de aanvullende onderdelen (wandeling, reis e.d.) onvoldoende en hebben we activiteiten moeten annuleren. Dit jaar wordt dus ook geen reis georganiseerd.

• Over het cursusjaar 2015-2016 moet het bestuur een daling van cursisten rapporteren. Aan de reguliere cursussen namen 93 cursisten deel (voorgaand seizoen 102). Inmiddels is de daling gestopt en hebben we 95 cursisten. Voor de goede orde: dat is exclusief de bedrijfsmatige cursisten en deelnemers aan de vakantiecursussen. Met de huidige aantallen en de concentratie in Zoetermeer is de gemiddelde groepsgrootte verbeterd.

Het bestuur dankt alle betrokkenen voor hun inzet voor onze Alliance.

Financieel verslag: Het jaar is afgesloten met een tekort van ruim € 800, dat te laste van het eigen vermogen is gebracht. Een groter tekort van ca € 1.600 was voorzien. De penningmeester, Joos Rietjens, geeft toelichting op de verschillende onderdelen.  Dirk de Buijzer was helaas niet beschikbaar voor de Kascommissie en zijn plaats was ingenomen door Ben Willer. Daarnaast heeft Eric de Bock de plaats ingenomen van Jan van Rooijen, die bestuurskandidaat werd. Ben en Eric hebben de boeken bekeken en een goedkeurend advies aan de vergadering gegeven. Dat werd overgenomen. De penningmeester bedankt Ben en Eric en overhandigt hen een attentie. Mevrouw Tineke van den Eijkel zal volgend jaar in de Kascommissie plaats nemen.

De begroting 2016-2017 komt uit op een klein tekort van € 150,= en gestimuleerd door de leden van de vergadering zal het bestuur proberen dat tekort te voorkomen. De begroting is goedgekeurd.

Met genoegen presenteert het bestuur Jan van Rooijen als nieuw bestuurslid. Benoeming vindt bij acclamatie plaats. Binnen het bestuur zal verder worden gesproken over de verdeling van taken. In ieder geval oriënteert Jan zich ook op de mogelijkheden voor de Alliance om actiever te zijn bij bedrijven.

Via de rondvraag heeft het bestuur een aantal suggesties ontvangen waarmee in de loop van dit seizoen aan de slag zal worden gegaan.

Als u vragen heeft aan het bestuur: aarzel niet en mail naar pres.boskoop@alliance-francaise.nl.

Cordialement,

Peter Besuijen
Président

---

3. Prévision culturelle

 

Soirée

Cinéma contemporain: Les lieux et le paysage

Anja-Hélène van Zandwijk

 

Datum       : donderdag 9 februari 2017

Aanvang   : 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Locatie      : Picasso Lyceum, Paletsingel 38c te Zoetermeer

Meer informatie over deze soirée volgt in de nieuwsbrief van januari.

---

4. Le rétroviseur culturel

Voor foto's van de soirées met Andy Arnts en Frédéric Dorfmann klik hier.

Een geweldige soirée

Op donderdag 24 november jl. vond er een soirée plaats in Eetcafé Meerzicht te Zoetermeer. Veel mensen waren afgekomen op de aankondiging, dat de avond verzorgd werd door niemand minder dan Frédéric Dorfmann. Het programma: “Twee eeuwen Franse geschiedenis in een vijfentwintigtal chansons”. De subtitel van het programma luidde: “La Victoire en Chantant” (de la guillotine au mariage gay).

Op een geweldige manier heeft Frédéric ons meegenomen langs verscheidene hoogte- en dieptepunten in de Franse geschiedenis. Vol informatie, humor, relativiteit, maar ook persoonlijke ervaringen binnen zijn familie. Wat telkens centraal stond was ‘la Victoire’, want dat kenmerkte zijn exposé van de Franse geschiedenis, gelardeerd met vele voor ons onbekende liederen, die hij koppelde aan de verschillende episodes. Dit alles door hem begeleid op verschillende gitaren.

Met een geweldige stem en met veel overtuiging kregen we verrassende voorvallen te horen met de daarbij passende liederen. De tekst versterkte de liederen en omgekeerd. Dan weer liet hij ons meezingen bij een refrein, of was het stil van ontroering. Ook de ontwapenende humor maakte veel indruk. Deze avond was anders dan alle anderen avonden. Het enthousiasme van het publiek was de beste beoordeling die een artiest kan krijgen.

Als Culturele Commissie kunnen we, samen met de aanwezigen, terugkijken op een zeer geslaagde soirée. Met overtuiging kunnen we de andere afdelingen van de Alliance Française Frédéric Dorfmann van harte aanbevelen. Echt een aanrader! En wij willen tot slot hem nogmaals bedanken voor dit prachtige optreden.

Namens de Culturele Commissie,
Eugène-Marie van der Horst

---

5. Livre

Auteur: Virgini Grimaldi
Titel: Le premier jour du reste de ma vie

Résumé

Marie a tout préparé pour l'anniversaire de son mari: gâteaux, invités, décoration de l'appartement... Tout, y compris une surprise: à quarante ans, elle a décidé de le quitter. Marie a pris «un aller simple pour ailleurs». Pour elle, c’est maintenant que tout commence. Vivre, enfin. Elle a donc réservé un billet sur un bateau de croisière qui fait le tour du monde. À bord, Marie rencontre deux femmes qui, elles aussi, sont à la croisée des chemins. Au fil de leurs aventures, parfois loufoques, elles pleurent et rient ensemble, à la reconquête du bonheur. Leurs vies à toutes les trois vont être transformées par ce voyage au bout du monde.

Bron: http://www.babelio.com/livres/Grimaldi-Le-premier-jour-du-reste-de-ma-vie/678249; geraadpleegd 26-11-2016.

---

Piet en Arjen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Courrier des lecteurs

Reisverslag fietstocht Brakkenstein - Parijs - Brakkenstein

Voorwoord
In 2010 schreef ik dit reisverslag speciaal voor mijn jeugdvriend Piet. Hij had dat jaar een ernstige hersenbloeding gehad en kon niet veel meer. Met dit verslag wilde ik hem een beetje opvrolijken; oude verhalen ophalen zijn vitamine B voor het geheugen. Anno 2016 maakt Piet het, naar omstandigheden, goed.

Arjen Kuiken

Deel 2: Parijs en terugreis

Camping in Bois-de-Boulogne

Daar waren we dan op de plaats van bestemming. Vier dagen hebben we erover gedaan. Redelijk snel, dacht ik zo. De camping lag als een lang lint langs de Seine. We stonden met de tent tegen de omheining aan. Achter ons stroomde de rivier. Daar lag een eiland in de Seine, Île de Puteaux. Naast ons stonden twee jongens uit Rotterdam, die hadden ook de tocht per fiets gemaakt. Om in het centrum van Parijs te komen was een hele toer. De afstand tot de dichtstbijzijnde Metro-halte, Porte Maillot, was groot. De eerste dagen gingen we lopend daar naar toe. Maar dat was geen goede oplossing. Ik kan me herinneren dat we langs een dierentuin kwamen. Later gingen we op de fiets en stalden deze bij een bioscoop aan de Avenue de la Grande Armee. Hoe we aan dat adres kwamen, weet ik niet meer, maar het was zo dat we de fietsen in de hal tegen een muur mochten zetten en de dame die de kaartjes verkocht, paste dan op dat ze niet gestolen werden.

Bezienswaardigheden

We hebben 7 dagen en 8 nachten in Parijs doorgebracht. We zijn onze bezichtiging van Parijs begonnen met het programma van Theo Biessels als leidraad. Hij had elke dag in drie delen gedeeld: morgen, middag en avond. Elk dagdeel had een bezienswaardigheid. Op de tweede dag zijn we al van zijn schema afgeweken omdat het niet vol te houden was. Te veel, te druk, te veel verplaatsingen door de stad. We wilden ook wel eens een beetje rondhangen bij de tent, inkopen doen, kaarten schrijven, eten koken en niets doen. We hebben daarna ons eigen plan getrokken en zo nu en dan een keus uit de ‘Biessels Reisgids’ gemaakt. We hebben alle ‘grote’ bezienswaardigheden bezocht. Arc de Triomphe, Champs Elysées, Notre Dame, Panthéon, Les Invalides, Palais de Luxembourg en natuurlijk La Tour Eiffel en Versailles. Alleen de Sacré Coeur zijn we ‘vergeten’. Bij de Eiffeltoren hebben we een foto laten maken. Deze werd later thuis gestuurd. Helaas heb ik dit aandenken niet meer, maar jij gelukkig nog wel. Op een middag zijn we naar Versailles gefietst. Op de heenweg zijn we toen door een lange tunnel gereden die verboden was voor fietsers. Een hevig geclaxonneer en opgeheven vingers was het gevolg. Helaas was Versailles gesloten. We hebben alleen de tuinen bekeken.

De terugreis

Weer bestond er geen vast reisschema, maar we rekenden nu wel op een reisduur van 4 dagen. Het vertrek uit Parijs was op donderdag, zodoende konden we op zondag weer in Brakkenstein zijn. Uiteindelijk is het anders gelopen en hebben we de tocht in 3 dagen afgelegd.

12e Dag (Do). Parijs - Tussen Mametz en Maurois

We namen het besluit om niet via dezelfde route naar Nederland terug te rijden. Nu ging het recht naar het noorden, via Brussel. Bij Le Bourget aangekomen keken we nog een keer om. Bij la Patte d’Oie de Gonnesse ging het nu rechtdoor richting Senlis. We trapten flink door. Tussen Noyon en St. Quentin begon de ellende. De spaken in het achterwiel van jouw fiets begaven het. Meerdere braken bij de kop af. Te zwaar belast met al die bagage natuurlijk. Na de afgebroken spaken om de nog goede spaken gevlochten te hebben konden we weer verder. Vlak voor St. Quentin werd het te gek. Een rijwielreparateur opgezocht. Deze hielp ons direct! Ik kan me herinneren dat de goede man een speciaal stuk gereedschap moest maken om de tandwielpion van de achterwielnaaf te schroeven. Voorzien van nieuwe spaken ging de reis verder richting Cambrai. Bij de afslag naar Le Cateau gingen we rechtsaf de N32 (nu D932) in. Het was inmiddels al avond geworden. We waren nog fit en kregen het lumineuze idee om de nacht door te fietsen! Het werd donker, licht aan. Plotseling een hoop lawaai! Wat was er gebeurd? Opnieuw spaakbreuk. Gevolg: de spaken waren in de derailleur van je fiets verward geraakt en de hele zaak kapot getrokken. Mooie boel. We konden in het donker niet verder. Bij maanlicht zijn we maar gaan slapen. Zo in de berm. We hebben de tent niet eens opgezet. Jij rolde je in het grondzeil en ik in de tent. Wel te rusten!

13e Dag (Vr). Tussen M. en M. - Vilvoorde (B)

We werden al vroeg gewekt door het gefluit van een stoomtrein die aan de horizon langs reed. Onze, door vocht en kou, stram geworden spieren in conditie gebracht door over de weg heen en weer te rennen. Als ontbijt enige waterknolletjes gegeten. Vervolgens de derailleur gedemonteerd en het achterwiel zo goed als mogelijk weer in het gareel gebracht. Je had toen nog maar één versnelling. In Bavay, vlak voor de Belgische grens hebben we weer een rijwielreparateur opgezocht. Het achterwiel had inmiddels zo’n grote slag dat deze niet meer vrij in het frame kon draaien. De fietsenboer kon er ook niets meer van maken en er zat niets anders op dan een heel nieuw achterwiel te kopen. Helaas waren de diameter en bandmaat niet gelijk aan het oude wiel en waren we genoodzaakt ook een nieuwe band te kopen. Al het geld dat we nog bezaten was nodig om dit te financieren. Ook het achterspatbord paste niet meer. We trokken weer verder. Richting Mons - Brussel. Het oude wiel, derailleur en spatbord werden meegenomen als bewijsstuk voor fietsenmaker Kersten. Moe kwamen we aan in Vilvoorde, ten noorden van Brussel. We konden nog net de camping betalen.

14e Dag (Za). Vilvoorde - Brakkenstein

Via Mechelen, Lier en Turnhout ging de tocht naar Tilburg. Van daar werd ’s-Hertogenbosch bereikt. Toen was het stuk naar Nijmegen (Brakkenstein) nog een peulenschilletje. We waren weer thuis!

En zo eindigde de reis naar Parijs. Met recht een enerverende tocht. Deze blijft in onze gedachten als iets speciaals. Iets dat niet te evenaren is. De minder leuke zaken zijn in ‘de mist van de tijd’ verdwenen.

Voor de huidige jeugd is een vakantie in het buitenland heel gewoon. Men neemt de auto of het vliegtuig en laat zich bruinbakken in mediterrane oorden. Een fietsvakantie? Daar wordt niet aan gedacht. Ze zijn wel gek! Maar dat was in 1960 wel anders. Er was weinig geld te verteren en een fiets was je enige vervoermiddel.

Biessels

Ons restte nog Theo Biessels te bedanken voor al het werk dat hij voor ons gedaan had. We hebben op de terugweg een fles wijn voor hem gekocht en op een avond in september zijn we bij hem en zijn vrouw op bezoek geweest. Onze verhalen werden met grote instemming aangehoord. Hij vond het allemaal prachtig.

(De kantoorboekhandel Biessels bestaat vandaag de dag niet meer. Theo Biessels zelf trok zich in 1967 uit de zaak terug en overleed op 13 februari 1977, 78 jaar oud)

---

7. Étymologie

l’argent n’a pas d’odeur

Dans la Rome antique, dans les toilettes publiques était collectée l’urine, qui était stockée dans de grandes cuves où les Romains faisaient tremper leur linge pour lui rendre sa blancheur grâce à l'ammoniac. Sur ce, Vespasien aurait déclaré que, malgré la puanteur dégagée par les cuves, elles étaient une source de revenus considérables et que « l’argent n'avait pas d’odeur ».

Tip van de heer Ben Willer. Bron: https://fr.wiktionary.org/wiki/l%E2%80%99argent_n%E2%80%99a_pas_d%E2%80%99odeur  geraadpleegd 26-11-2016.

---

Bron: Air France Magazine #235, novembre 2016.

Ingestuurd door: E. de Bock.

---