Lidmaatschap

Lidmaatschap

Als cursist bent u automatisch lid van onze vereniging, de Alliance Française van Boskoop, Waddinxveen en Zoetermeer. U ontvangt de carte nationale waarmee u gratis toegang heeft tot onze culturele soirées. Met deze lidmaatschapskaart heeft u ook toegang (soms tegen vergoeding) tot de culturele activiteiten van andere Alliances Françaises in Nederland. De lidmaatschapskaart geeft toegang tot het restaurant van de Alliance Française in Parijs, Boulevard Raspail 101. Soms krijgt u korting bij Franse films in een filmhuis en bij franstalige toneelvoorstellingen.

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van onze Alliance Française maar wilt u geen cursus volgen? Word dan alleen lid van onze afdeling en ontvang de carte nationale. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft van alle culturele activiteiten; deze activiteiten kunt u ook op onze site raadplegen. Kosten lidmaatschap: €20,- per cursusjaar, jaarlijks te voldoen vóór 1 september op banknummer NL56RABO030.98.00.072 t.n.v. Alliance Française Boskoop o.v.v. “Lidmaatschap”. U kunt zich aanmelden bij de directrices des cours (cursus.zoetermeer@afpb.nl). Leden (die geen cursist zijn) kunnen hun lidmaatschap beëindigen door vóór 1 september hun lidmaatschap op te zeggen. Zo niet, dan wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.

Algemene Ledenvergadering

Eenmaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden waarin het bestuur aan de leden rekening en verantwoording aflegt over het voorgaande jaar en de begroting ter goedkeuring voorlegt.