Inschrijfformulier cursussen

Hierbij meld ik me aan als cursist en verplicht mij ertoe het van toepassing zijnde cursusgeld te betalen.
Ik kies voor: jaarcursus (start september)intensieve cursus (start januari)
   
 
Uw voorletters:
Uw roepnaam:
Uw achternaam:
Uw straat en huisnummer:
Uw postcode en woonplaats:
Uw telefoonnummer (bij voorkeur mobiel):
Uw E-mailadres:
Uw geboortedatum:
Ten name van:
Woonplaats:
Wat is uw vooropleiding Frans of eerder gevolgde cursus?
Gewenste cursus (A1, A2, B1, B2, C1, Conversatie; uiteindelijk niveau bepaald door cursusleiding):
Gewenste cursusdag:
Gewenste aanvangstijd (19.00 of 20.45):
Aanvangsdatum:
Hoe bent u geattendeerd op de Alliance Française?
   
captcha
Voer deze tekens in (verplicht):
   
Gaarne alle rubrieken invullen.
U gelieve het cursusgeld zelf over te maken vanaf bovenstaand rekeningnummer.

Noot: Bij elke aanvraag sturen wij een e-mailbericht ter bevestiging.
Het is mogelijk, dat dat onze reactie op uw aanvraag in uw "spam" box terechtkomt.