Cursus Frans (25 weken – start september 2019)

Algemene informatie cursussen

De Alliance Française Breda organiseert uw cursus Frans, op elk niveau, van echte beginners tot zeer gevorderden. Deze worden gegeven door enthousiaste en goed opgeleide docenten. Tijdens de cursussen wordt ook volop aandacht geschonken aan de Franse cultuur, geschiedenis en actualiteit. Daarnaast attenderen onze docenten u op het door de Alliance Française georganiseerde culturele programma.

Tijdens de cursussen komen alle vaardigheden op taalgebied aan bod. Vanaf het allereerste begin wordt het Frans spreken gestimuleerd. Bij de conversatiecursussen, gegeven door docenten met Frans als moedertaal, staat de discussie in het Frans centraal.

Groepsgrootte: 8-15 personen

Nieuwe cursussen 2019/ 2020:

Conversation op B1-niveau, dinsdagmiddag van 14.30-16.00 uur. 25 lessen van 90 minuten. Cursusprijs € 225,- exclusief lesmateriaal.

Locatie Jeugdland Ulvenhout.

Conversation op B2-niveau, maandagmiddag van 14.30- 16.00 uur. 25 lessen van 90 minuten. Cursusprijs € 225,- exclusief lesmateriaal.

Locatie Jeugdland Ulvenhout.

Commercieel Frans vanaf niveau A2, maandagavond 10 lessen van 90 minuten. Cursusprijs € 100,- exclusief lesmateriaal. Locatie Stedelijk Gymnasium Breda.

Cursus Civilisation Française: inzicht in de Franse cultuur en samenleving. Dinsdagavond van 20.45- 21.45 uur. 6 lessen van 60 minuten.

Voertaal Nederlands. Cursusprijs € 50,- Locatie Stedelijk Gymnasium Breda.

Aanvang en tijdstip lessen:

-Aanvang september 2019

-25 wekelijkse lessen van 1,5 uur. Geen lessen tijdens de schoolvakanties (regio Zuid). Eventueel uitgevallen lessen worden altijd ingehaald.

-lesgeld: € 225,-, excl. lesmateriaal. Herinschrijvers krijgen een korting van  € 15,- en betalen dus slechts € 210,-. 

-Betaling voor aanvang van de cursus op rek.nr NL 13 ABNA 0520 3735 10 t.n.v. Alliance Française Breda.

 

Locatie, lesdagen en lestijden:

Locatie: Stedelijk Gymnasium, Nassausingel 7, 4811 DE Breda

Cursus Frans, Stedelijk Gymnasium, Breda

 

Lesdagen maandag 2019/ 2020:

september - - 16 23 30
oktober 7 - - 21 28
november 4 11 18 25 -
december 2 9 16 - -
januari 6 13 20 27 -
februari 3 10 17    
maart 2 9 16 23 30
april 6 - - - -
mei 4 11 - - -

Lesdagen dinsdag 2019/ 2020:

september - - 17 24 -
oktober 1 8 - 22 29
november 5 12 19 26 -
december 3 10 17 - -
januari 7 14 21 28 -
februari 4 11 18 - -
maart 3 10 17 24 31
april 7 14 - - -
mei - 12 - - -

Lestijden: 19.00 tot 20.30 uur en van 20.45 tot 22.15 uur

Test- en inschrijfavonden:

Maandag 2, dinsdag 3 en maandag 9 september 2019 (19.00-20.30 uur). Locatie Stedelijk Gymnasium, Nassausingel 7, 4811 DE Breda.

Op deze avonden hebt u een gesprek met een docent om uw niveau te bepalen, waarna u zich kunt inschrijven. Ook kunt u kennis maken met docenten en lesmateriaal. Vooraf een afspraak maken voor deze avonden is niet nodig. Echte beginners kunnen zich direct via de site inschrijven voor niveau A1.1 en dan is het bezoeken van de testavond niet nodig.

Inschrijving:

Cursisten kunnen zich aanmelden bij het cursuscentrum van de Alliance Française Breda. Beginners kunnen zich per mail of telefonisch inschrijven.

Alle andere nieuwe cursisten worden ingeschreven na een persoonlijk gesprek in het Nederlands of Frans, al naargelang uw niveau. Blijkt bij aanvang van de lessen dat uw niveau toch niet past bij de rest van de groep, dan kunt u tot eind oktober nog van groep wisselen. Daarna is de indeling definitief. De cursussen kunnen alleen doorgaan bij voldoende deelname. Mocht een cursus niet kunnen doorgaan, dan ontvangen de cursisten daarvan bericht uiterlijk in de week voorafgaand aan de eerste les.

Betaling cursusgeld:

Betaling van het cursusgeld vindt in principe plaats bij aanvang van de cursus.

Afmelding:

Cursisten kunnen zich uitsluitend afmelden bij het cursuscentrum van de Alliance Française Breda. Afmelding, afwezigheid tijdens en/of voortijdige beëindiging van de cursus - om welke reden dan ook - geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het cursusgeld.

Europees Referentiekader:

Taalonderwijs op basis van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (Cadre européen commun de référence). De Alliance Française biedt cursussen aan op verschillende niveaus op basis van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader. Dit referentiekader beschrijft op een alomvattende manier wat cursisten moeten leren en doen om te kunnen communiceren in het Frans.

Daarnaast beschrijft dit referentiekader welke kennis en vaardigheden een leerling moet ontwikkelen per niveau. De diploma’s worden Europees (dus ook in Frankrijk) erkend.

Lesmateriaal voor de diverse niveaus:

Niveau

Titel

A1.1

A1.2

Voyages 1

Voyages 1

A2.1

Voyages 2

A2.2

Voyages 2

B1.1, B1.2

Voyages 3

B2,1,B2,2, B2.3

Le Nouvel Edito B2

C1,1, C1.2

in overleg

C1.3

in overleg

Conversation, D

in overleg

Belangrijk:

Tijdens de eerste lesweek op uw eigen lesavond is het lesmateriaal op school verkrijgbaar vanaf een half uur voordat uw eerste les begint.

Dit is een service van boekhandel Vives in samenwerking met de Alliance Française Breda.

Indien u op de eerste lesavond verhinderd bent, kunt u voor uw bestelling contact opnemen met boekhandel Vives, Ginnekenweg 53, Breda, tel. 076-514 10 85.

De kosten van het lesmateriaal bedragen, afhankelijk van het niveau, ongeveer € 50,-. Op school kunt u alleen contant betalen; er is helaas geen mogelijkheid om te pinnen.

Voor het volgen van een beginnerscursus ( A1.1) kunt u volstaan met het invullen van  het aanmeldformulier. Het invullen van het aanmeldformulier verplicht u nog tot niets.

Kosten:

Kosten jaarcursus: € 225,- excl. lesmateriaal

Proefexamens:          

Maandag 6 april en dinsdag 7 april 2020

Examenmogelijkheden:
Na niveau A: DELF
Na niveau B1: DELF
Na niveau B2: DELF
Na niveau C: DALF

Voor meer informatie: cursus.breda@afpb.nl