Cursusniveaus

De cursussen van de Alliance Française zijn gebaseerd op het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor niveaubepaling bij het aanleren van taalvaardigheid in vreemde talen (Cadre Européen Commun de Référence). Dit systeem is in heel Europa erkend en omvat de volgende niveau's:

 

NIVEAU A: de basisgebruiker

A1 basisniveau (beginner/débutant)

Voor de echte beginners.

 

A1.1 Een eerste kennismaking met de Franse taal, geen vooropleiding nodig.

A1.2 Vervolg op A1.1 of na 1 of 2 jaar middelbaar onderwijs Frans. Eventueel examen Delf A1.

 

A2 overlevingsniveau (enigszins gevorderd/élémentaire)

Voor diegenen die ooit Frans hebben gehad, maar bij wie deze kennis is weggezakt.

 

A2.1 Vervolg op A1.2 of na 2 à 3 jaar middelbaar onderwijs Frans.

A2.2 Vervolg op A2.1. Afsluiting niveau A, examentraining en eventueel examen Delf A2.

 

NIVEAU B: de onafhankelijke gebruiker

B1 drempelniveau (redelijk gevorderd/intermédiaire)

Voor diegenen die in het bezit zijn van een A2-diploma of op andere wijze al een goede basiskennis hebben van de Franse taal (grammatica goed, spreekvaardigheid redelijk). In deze lessen wordt hoofdzakelijk Frans gesproken.

 

B1.1 Vervolg op A2 of na HAVO, VWO-3/4 of soortgelijke opleiding.

B1.2 Vervolg op B1.1. VWO-5 Afsluiting niveau B1, examentraining en eventueel examen Delf B1.                                                           

 

B2 echte talige zelfstandigheid (gevorderd/avancé)

Op dit niveau komt het tot een gerichte verdieping en verbreding van de kennis van de Franse taal. Men gaat dieper in op grammaticale structuren, breidt de woordenschat uit en snijdt uitgebreidere onderwerpen en actuele thema’s over de Franse samenleving en cultuur aan. In deze lessen wordt vrijwel uitsluitend Frans gesproken.

B2.1 Vervolg op B1.3, VWO-6 of indien een niveautest dit uitwijst.
B2.2 Vervolg op B2.1 of indien een niveautest dit uitwijst.
B2.3 Vervolg op B2.2. Afsluiting niveau B, examentraining en eventueel examen Delf B2

 

NIVEAU C: de vaardige gebruiker

C1 uitgebreide talige zelfstandigheid (vergevorderd/très avancé)

Voor degenen die al een grote mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheid hebben, komt het op dit niveau tot een verdere verdieping en verbreding van de kennis van de Franse taal en cultuur. In deze lessen wordt uitsluitend Frans gesproken.

 

C1.1 vervolg op B2.3.

C1.2 vervolg op C1.1.

C1.3 afsluiting niveau C. Examentraining en evt. examen Dalf C1.

 

Niveau D: Décontracté, Déjà Diplômé,

Voor degenen die de 4 vaardigheden (spreken, schrijven, luisteren en lezen) in een ongedwongen sfeer willen blijven oefenen. Er wordt vrijwel uitsluitend Frans gesproken maar er is geen certificaat ter afsluiting. Daarentegen is er een grote mate van vrijheid om in onderling overleg het programma te bepalen.

 

Conversatie B1

Voor degenen die al spontaan kunnen communiceren in het Frans maar de uitgebreide spreekvaardigheid nog missen. Instromen na afsluiting van minimaal niveau B1. Spreekvaardigheid en Franse cultuur staan centraal in groepen van maximaal 11 cursisten.

 

Conversatie B2

Instromen na afsluiting van niveau B2 of indien een niveautest dit uitwijst. Maximale groepsgrootte 11 personen. Zie verder Conversatie B1

 

Le Français commercial:

Voor degenen die vooral voor hun bedrijf schriftelijk of mondeling moeten kunnen communiceren in het Frans. Startniveau A2

 

Cursussen overdag:

Bij voldoende belangstelling zijn er mogelijkheden tot het volgen van een beginnerscursus ( dinsdagmiddag) en conversatie (maandagmiddag).  U kunt hiervoor contact opnemen met het cursuscentrum.

 

Verdere mogelijkheden:

Privélessen op diverse niveaus (op aanvraag)

Kinderfrans (op aanvraag)