Jaarcursussen (start ma. 17 of di. 18 sept. 2018)

Algemene informatie cursussen

De Alliance Française Breda organiseert cursussen Frans op alle niveaus, van echte beginners tot zeer gevorderden. Deze worden gegeven door goed opgeleide docenten. Tijdens de cursussen wordt ook volop aandacht geschonken aan de Franse cultuur, geschiedenis en actualiteit.Onze docenten attenderen u ook op het door de Alliance française georganiseerde culturele programma en integreren dit zo mogelijk in de lessen.

Tijdens de cursussen komen alle vaardigheden op taalgebied aan bod. Vanaf het allereerste begin wordt het Frans spreken gestimuleerd. Bij de conversatiecursussen, gegeven door docenten met Frans als moedertaal, staat de discussie in het Frans centraal.

Groepsgrootte: 8-15 personen

NOUVEAUX COURS:

NIEUW: LCB1, jaarcursus Lecture / Conversation op B1- niveau. Spreken over de gelezen boeken en de Franse actualiteit! Cursusprijs € 225,00.

NIEUW: LB2, cursus van 10 weken Littérature. Periode okt-dec 2018 en febr-april 2019. Lessen van 90 minuten.  Cursusprijs € 90,-

Voor meer informatie klik op de link hieronder:

Annonce nouveaux cours AF Breda_01 09 2018

 

Aanvang en tijdstip lessen:

-Aanvang maandag 17 of dinsdag 18 september 2018.

-25 wekelijkse lessen van 1,5 uur. Geen lessen tijdens de schoolvakanties (regio Zuid). Eventueel uitgevallen lessen worden altijd ingehaald.

-lesgeld: € 225,-, excl. lesmateriaal. Herinschrijvers krijgen een korting van  € 15,- en betalen dus slechts € 210,-. 

-Betaling voor aanvang van de cursus op rek.nr NL 13 ABNA 0520 3735 10 t.n.v. Alliance française Breda.

 

Cursus Conversatie OVERDAG

Het is ook mogelijk om een conversatie cursus Frans te volgen overdag (op maandagmiddag). Nadere informatie volgt.

 

Locatie, lesdagen en lestijden:

Locatie: Stedelijk Gymnasium, Nassausingel 7, 4811 DE Breda

 

LESDAGEN MAANDAG:

September: 17 24 - -
Oktober: 1 8 22 29
November: 5 12 19 26
December: 3 10 17 -
Januari: 7 14 21 28
Februari: 4 11 18 25
Maart: 11 18 25 -
April: 1 8 15  

 

LESDAGEN DINSDAG:

September: 18 25 - -
Oktober: 2 9 23 30
November: 6 13 20 27
December: 4 11 18 -
Januari: 8 15 22 29
Februari: 5 12 19 26
Maart: 12 19 26 -
April: 2 9 26 -

Lestijden: 19.00 tot 20.30 uur en van 20.45 tot 22.15 uur

Proefexamens: maandag 8 april en dinsdag 9 april 2019

Test- en inschrijfavonden:

Op maandag 3, dinsdag 4 en maandag 10  september 2018 van 19.00 tot 20.30 uur bij het Stedelijk Gymnasium te Breda.

Op deze avonden hebt u een gesprek met een docent om uw niveau te bepalen, waarna u zich kunt inschrijven. Ook kunt u kennis maken met docenten en lesmateriaal. Vooraf een afspraak maken voor deze avonden is niet nodig. Echte beginners kunnen zich ook via de site inschrijven voor niveau A1.1.

Inschrijving:

Cursisten kunnen zich aanmelden bij het cursuscentrum van de Alliance française Breda. Beginners kunnen zich per mail of telefonisch inschrijven.

Alle andere nieuwe cursisten worden ingeschreven na een persoonlijk gesprek in het Nederlands of Frans, al naargelang uw niveau. Blijkt bij aanvang van de lessen dat uw niveau toch niet past bij de rest van de groep, dan kunt u tot eind oktober nog van groep wisselen. Daarna is de indeling definitief De cursussen kunnen alleen doorgaan bij voldoende deelname. Mocht een cursus niet kunnen doorgaan, dan ontvangen de cursisten daarvan bericht uiterlijk in de week voorafgaand aan de eerste les.

Betaling cursusgeld:

Betaling van het cursusgeld vindt in principe plaats bij aanvang van de cursus.

Afmelding:

Cursisten kunnen zich uitsluitend afmelden bij het cursuscentrum van de Alliance Française Breda.

Afmelding, afwezigheid tijdens en/of voortijdige beëindiging van de cursus - om welke reden dan ook - geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het cursusgeld.

Taalonderwijs op basis van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (Cadre européen commun de référence)

De Alliance Française biedt cursussen aan op verschillende niveaus op basis van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.

Dit referentiekader beschrijft op een alomvattende manier wat cursisten moeten leren en doen om te kunnen communiceren in het Frans.

Daarnaast beschrijft dit referentiekader welke kennis en vaardighedeneen leerling moet ontwikkelen per niveau. De diploma’s worden Europees (dus ook in Frankrijk) erkend.


Verdere mogelijkheden:

Privélessen op diverse niveaus (op aanvraag)

Kinderfrans (op aanvraag).

Voor meer informatie: cursus.breda@afpb.nl

 

Lesmateriaal voor de diverse niveaus:

Niveau

Titel

A1.1

A1.2

Voyages 1

Perspectives 1

A2.1

 

Voyages 2

 

A2.2

Perspectives 2

B1.1, B1.2

Voyages 3

B2,1,B2,2, B2.3

Le Nouvel Edito B2

C1,1, C1.2

in overleg

C1.3

in overleg

Conversation, D

in overleg

 

Belangrijk:

Tijdens de eerste lesweek op uw eigen lesavond is het lesmateriaal op school verkrijgbaar vanaf een half uur voordat uw eerste les begint.

Dit is een service van boekhandel Vives in samenwerking met de Alliance Française Breda.

Indien u op de eerste lesavond verhinderd bent, kunt u voor uw bestelling contact opnemen met boekhandel Vives, Ginnekenweg 53, Breda, tel. 076-514 10 85.

De kosten van het lesmateriaal bedragen, afhankelijk van het niveau, ongeveer € 50,-. Op school kunt u alleen contant betalen; er is helaas geen mogelijkheid om te pinnen.

 

Voor het volgen van een beginnerscursus ( A1.1) kunt u volstaan met het invullen van  het aanmeldformulier. Het invullen van het aanmeldformulier verplicht u nog tot niets.

Kosten:

Kosten jaarcursus: € 225,- excl. lesmateriaal

 

 Examenmogelijkheden:
 Na niveau A: DELF
 Na niveau B1: DELF
 Na niveau B2: DELF
 Na niveau C: DALF