Examens (DELF/DALF)

De Alliance Française biedt cursussen aan op verschillende niveaus op basis van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (Cadre Européen Commun de Référence). Dit omschrijft op een alomvattende manier wat cursisten op de verschillende niveaus moeten leren en doen en welke kennis en vaardigheden een leerling moet ontwikkelen om te kunnen communiceren in het Frans. De diploma’s worden Europees (dus ook in Frankrijk) erkend.

Bij het bereiken van de verschillende eindniveaus kunt u gratis deelnemen aan een examen dat voor de niveaus A1, A2 ,B1 en B2 gebaseerd is op de eisen van het DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) en voor C1 op de eisen van het DALF ( Diplôme  Approfondi de Langue Française). Bij voldoende resultaat ontvangt u een certificaat.

 

 

  Na niveau A:   DELF
  Na niveau B1: DELF
  Na niveau B2: DELF
  Na niveau C:   DALF

 

 

Indien gewenst kunt u hierop volgend bij de hoofdvestiging van de Alliance Française in Den Haag het internationaal erkende examen afleggen wat u, indien succesvol, het officiële DELF- of DALF diploma oplevert. Dit examen is niet gratis. Het diploma is van belang als u het voornemen hebt om in het buitenland te gaan werken of studeren.

 

NIVEAUS

NIVEAU A: de basisgebruiker

A1 basisniveau (beginner/débutant)

Voor de echte beginners.

A1.1 Een eerste kennismaking met de Franse taal, geen vooropleiding nodig.

A1.2 Vervolg op A1.1 of na 1 of 2 jaar middelbaar onderwijs Frans. Evt. examen Delf A1.

A2 overlevingsniveau (enigszins gevorderd/élémentaire)

Voor diegenen die ooit Frans hebben gehad, maar bij wie deze kennis is weggezakt.

A2.1 Vervolg op A1.2 of na 2 à 3 jaar middelbaar onderwijs Frans.

A2.2 Vervolg op A2.1. Afsluiting niveau A, examentraining en evt. examen Delf A2.


 

NIVEAU B: de onafhankelijke gebruiker

B1 drempelniveau (redelijk gevorderd/intermédiaire)

Voor diegenen die in het bezit zijn van een A2-diploma of op andere wijze al een goede basiskennis hebben van de Franse taal (grammatica goed, spreekvaardigheid redelijk). In deze lessen wordt hoofdzakelijk Frans gesproken.

B1.1 Vervolg op A2 of na HAVO, VWO-3/4 of soortgelijke opleiding.

B1.2 Vervolg op B1.1, VWO-4/5 of indien de niveautest dit uitwijst.

B1.3 Vervolg op B1.2. VWO-5 Afsluiting niveau B1, examentraining en evt. examen Delf B1.

B2 echte talige zelfstandigheid (gevorderd/avancé)

Op dit niveau komt het tot een gerichte verdieping en verbreding van de kennis van de Franse taal. Men gaat dieper in op grammaticale structuren, breidt de woordenschat uit en snijdt uitgebreidere onderwerpen en actuele thema’s over de Franse samenleving en cultuur aan. In deze lessen wordt vrijwel uitsluitend Frans gesproken.

B2.1 Vervolg op B1.3, VWO-6 of indien een niveautest dit uitwijst.

B2.2 Vervolg op B2.1 of indien een niveautest dit uitwijst.

B2.3 Vervolg op B2.2. Afsluiting niveau B, examentraining en evt. examen Delf B2

 

NIVEAU C: de vaardige gebruiker

C1 uitgebreide talige zelfstandigheid (vergevorderd/très avancé)

Voor degenen die al een grote mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheid hebben, komt het op dit niveau tot een verdere verdieping en verbreding van de kennis van de Franse taal en cultuur. In deze lessen wordt uitsluitend Frans gesproken.

C1.1 vervolg op B2.3.

C1.2 vervolg op C1.1.

C1.3 afsluiting niveau C. Examentraining en evt. examen DALF C1.