Examens (DELF/DALF)

De Alliance Française biedt cursussen aan op verschillende niveaus op basis van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (Cadre Européen Commun de Référence). Dit omschrijft op een alomvattende manier wat cursisten op de verschillende niveaus moeten leren en doen en welke kennis en vaardigheden een leerling moet ontwikkelen om te kunnen communiceren in het Frans. De diploma’s worden Europees (dus ook in Frankrijk) erkend.

Bij het bereiken van de verschillende eindniveaus kunt u gratis deelnemen aan een examen dat voor de niveaus A1, A2 ,B1 en B2 gebaseerd is op de eisen van het DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) en voor C1 op de eisen van het DALF ( Diplôme  Approfondi de Langue Française). Bij voldoende resultaat ontvangt u een certificaat.

 

 

  Na niveau A:   DELF
  Na niveau B1: DELF
  Na niveau B2: DELF
  Na niveau C:   DALF

 

 

Indien gewenst kunt u hierop volgend bij de hoofdvestiging van de Alliance Française in Den Haag het internationaal erkende examen afleggen wat u, indien succesvol, het officiële DELF- of DALF diploma oplevert. Dit examen is niet gratis. Het diploma is van belang als u het voornemen hebt om in het buitenland te gaan werken of studeren.