Cursus Frans (12 weken – start jan. 2020)

Intensieve cursus Frans

Niveaus: A1, A2, B1 en Conversation (12 lessen van 2 uur)

Test- en inschrijfavond (u hoeft zich vooraf niet aan te melden; vrije inloop): dinsdag 7 januari 2020, 19.00-20.30 uur

Plaats: Stedelijk Gymnasium, Nassausingel 7 te Breda

 

Aanvang lessen: nadere informatie volgt

Lesdagen en -tijden: nadere informatie volgt

Groupe de Rachelle

 

Tarief:

€ 160,- (degenen die vorig jaar de cursus ook al bezochten, krijgen een korting van € 5,- en betalen dus € 155,-)

Absolute beginners hoeven de test- en inschrijfavond niet te bezoeken. Het volstaat om het inschrijfformulier in te vullen.

 

We streven ernaar om in 12 lessen van 2 uur ( =24 uur) hetzelfde niveau te bereiken als bij de cursussen A1.1, A2.1 en B1.1 die in september van start zijn gegaan  ( 25 x 1,5 uur = 37,5 uur). Het tempo ligt dus hoger en de docenten verwachten van u dat u ongeveer 2 uur per week aan het huiswerk kunt besteden. Aangezien deze cursussen geen eindniveau bereiken, worden ze niet afgesloten met een examen. Wel kunt u in september instromen op het vervolgniveau. De conversatiecursus is vergelijkbaar met de reguliere cursus.

 

CIV, cursus van 6 weken Civilisation française: maatschappij, politiek, geschiedenis en kunst.                                                             

 Docente:  Anja van der Bij
 Lesavond:  di. 20.45 - 22.00 uur                                                                                                                                                         
 Lesdata (onder voorbehoud):  data volgen nog        
 Tarief:  € 50,00

 Aanmelding: via het inschrijfformulier cursussen                                                                                                                                                                                                                                   

De Fransman loopt al lang niet meer rond met een alpino pet en een stokbrood in zijn hand, maar hoe dan wel ? De taal leren is natuurlijk een deel van de Franse cultuur maar de Fransman helemaal begrijpen is nog iets anders. Tijdens 6 interactieve lessen zal er aandacht besteed worden aan gevarieerde onderwerpen die met de Franse cultuur te maken hebben; er zal achtergrondinformatie gegeven worden over het dagelijks leven maar ook over de politiek, geschiedenis, kunst en actualiteit van het land. Hierbij put de docente ook uit ervaringen en observaties, die zij in de 22 jaar dat zij in en om Parijs woonde, heeft opgedaan. De cursus is voor iedereen toegankelijk: er is geen ingangseis mbt taalbeheersingsniveau Frans of vooropleiding.

 

Meer informatie:

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met dhr. W. Bekkers (directeur des cours).  Tel. 076-502 09 64.

Email: cursus.breda@afpb.nl