Cursussen Frans (start jan. 2019)

Niveaus: A1, A2, B1 en Conversation

NIEUW: CIV, cursus van 6 weken Civilisation française: maatschappij, politiek, geschiedenis, kunst, etc. Deze cursus wordt gegeven op dinsdagavond van 20.45 - 22.00 uur. Tarief € 50,00.

 

Test- en inschrijfavond (u hoeft zich vooraf niet aan te melden; vrije inloop):

dinsdag 8 januari 2019, 19.00-20.30 uur

Plaats: Stedelijk Gymnasium, Nassausingel 7 te Breda

 

Aanvang lessen: maandag 21 en dinsdag 22 januari 2019

Lesdagen en -tijden:

A1: maandagavond van 19.30 - 21.30 uur

A2, B1 en Conversatie: dinsdagavond van 19.30 - 21.30 uur

 

Groupe de Rachelle

 

Tarief:

€ 160,- (degenen die vorig jaar de cursus ook al bezochten, krijgen een korting van € 5,- en betalen dus € 155,-)

Absolute beginners hoeven de test- en inschrijfavond niet te bezoeken. Het volstaat om het inschrijfformulier in te vullen.

 

We streven ernaar om in 12 lessen van 2 uur ( =24 uur) hetzelfde niveau te bereiken als bij de cursussen A1.1, A2.1 en B1.1 die in september van start zijn gegaan  ( 25 x 1,5 uur = 37,5 uur). Het tempo ligt dus hoger en de docenten verwachten van u dat u ongeveer 2 uur per week aan het huiswerk kunt besteden. Aangezien deze cursussen geen eindniveau bereiken, worden ze niet afgesloten met een examen. Wel kunt u in september instromen op het vervolgniveau. De conversatiecursus is vergelijkbaar met de reguliere cursus.

 

Meer informatie:

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met dhr. W. Bekkers (directeur des cours).  Tel. 076-502 09 64.

Email: cursus.breda@afpb.nl