Cursus Frans (12 weken – start jan. 2020)

Intensieve cursus Frans

Niveaus: A1, A2, B1 en Conversation (12 lessen van 2 uur)

Test- en inschrijfavond (u hoeft zich vooraf niet aan te melden; vrije inloop): dinsdag 7 januari 2020, 19.00-20.30 uur

Plaats: Stedelijk Gymnasium, Nassausingel 7 te Breda

 

Aanvang lessen: ma. 20 en di. 21 januari : 19.30-21.30 uur

Lesdagen en -tijden:

Maandagavond: niveau B1  docente Mme Anja van der Bij

Dinsdagavond:

Niveau A1: docente Mme Lisette Musler

Niveau A2: docente Mme Juliëtte van der Avoort

Conversation: docent M. Florent Arjol Condé

Groupe de Rachelle

 

Tarief:

€ 160,- (degenen die vorig jaar de cursus ook al bezochten, krijgen een korting van € 5,- en betalen dus € 155,-)

Absolute beginners hoeven de test- en inschrijfavond niet te bezoeken. Het volstaat om het inschrijfformulier in te vullen.

We streven ernaar om in 12 lessen van 2 uur ( =24 uur) hetzelfde niveau te bereiken als bij de cursussen A1.1, A2.1 en B1.1 die in september van start zijn gegaan  ( 25 x 1,5 uur = 37,5 uur). Het tempo ligt dus hoger en de docenten verwachten van u dat u ongeveer 2 uur per week aan het huiswerk kunt besteden. Aangezien deze cursussen geen eindniveau bereiken, worden ze niet afgesloten met een examen. Wel kunt u in september instromen op het vervolgniveau. De conversatiecursus is vergelijkbaar met de reguliere cursus.

 

Naast deze intensieve cursussen kunt u zich ook inschrijven voor:

Cursus commercieel Frans A2: maandagavond: 19.00-20.30 uur

Docente Mme Juliëtte van der Avoort. 10 lessen. Tarief € 100,-

Methode: Pour parler Affaires

én voor:

Cursus Civilisation française: maatschappij, politiek, geschiedenis, actualiteit en kunst. Voertaal Nederlands

Docente Mme Anja van der Bij . Dinsdagavond 20.45-22.00 uur

6 avonden. Tarief € 50,-                                   

 

Zowel voor Commercieel Frans als Civilisation française geldt: aanmelding via het inschrijfformulier cursussen                                                                                                                                                                               

Meer informatie:

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met dhr. W. Bekkers (directeur des cours).  Tel. 076-502 09 64.

Email: cursus.breda@afpb.nl