Disclaimer en privacy

We besteden veel aandacht aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens. We aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (informatie van) deze site

 

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbestemming (AVG) van toepassing.
Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie en zijn wij wettelijk verplicht u op de hoogte te brengen van ons privacy-beleid.

Voor u, cursist of lid, geldt:
De Alliance Française Coeur de Zélande beschikt over uw NAW-gegevens en uw e-mailadres.
Deze gegevens worden beheerd door onze voorzitter.
Uw gegevens worden gebruikt voor interne communicatie: uitnodigingen voor onze culturele activiteiten, algemene gegevens aangaande cursussen en onze financiële administratie.
Uw gegevens worden na opzegging van uw lidmaatschap of cursus binnen 4 weken verwijderd.