Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacy reglement Alliance Française Den Helder.

De Alliance Française Den Helder moet voldoen aan de wet “Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) “.

Via onderstaande link kunt u het huishoudelijk reglement inzien.

Algemene Verordening Gegevensbescherming