Inschrijfformulier huidige cursist Den Helder

svp. tekst kopiëren, printen en ondertekend opsturen naar:

Vereniging Alliance Française Den Helder
t.a.v. B.G.J. van Bielert-Riquet
Klieftstraat 5
1777 GA Hippolytushoef
Tel.: 0227-593610

e-mail:klik hier

Rekeningnummer: NL 20 INGB 0000 0373 93 

 

De heer  /  mevrouw

achternaam                                                           
voornaam    
adres  
postcode/woonplaats      
telefoon  
e-mail        

– wenst zich in te schrijven voor de cursus Frans voor het cursusjaar      
  2017/2018

– ik volg nu de cursus (aankruisen wat van toepassing is)

Beginners 1 bij Nathalie
Beginners 2 bij Coralie                       
Beginners 3 bij Bénédicte
Beginners 4 bij Coralie
Gevordenden 1 bij Laetitia
Gevordenden 2 bij Laetitia
Vergevorderden bij Bénédicte

 

Het cursusgeld bedraagt € 165,– en dient te zijn bijgeschreven op de rekening van de Vereniging Alliance Française Den Helder vóór aanvang van de cursus:

rekeningnummer NL 20 INGB 0000 0373 93, t.a.v. Penningmeester Alliance Française Den Helder. Onder vermelding van naam en geboortedatum.
 

Belangrijk:

Voor alle cursussen geldt dat bij onvoldoende belangstelling de cursus niet doorgaat.

Eventueel annuleren van uw aanmelding dient schriftelijk te gebeuren (zie bovenstaand adres).

Bij annuleren zijn wij genoodzaakt de volgende kosten in rekening te brengen:

– annuleren tot 28 september 2017 is kosteloos;
– bij annuleren van 28 september t/m 5 oktober 2017 is 50% van het          
   cursusgeld verschuldigd;

– bij afmelding na de eerste les op 5 oktober 2017 zijn wij genoodzaakt  
   het volledige bedrag in rekening te brengen.

Cursisten zijn gedurende de cursus gratis lid van de Vereniging Alliance Française Den Helder.

 

Plaats:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .   Datum: . . . . . . . . . . . .       

 

 

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..