Inschrijfformulier huidige cursist Texel

 

svp. tekst kopiëren, printen en ondertekend opsturen naar:

Vereniging Alliance Française Den Helder

p/a De Zes 1
1791 EW Den Burg
tel: 0222-322378
e-mail: klik hier
Rekeningnummer: NL20 INGB 0000 0373 93

 

De heer  /  mevrouw

achternaam                                                                                            
voornaam  
adres  
postcode/woonplaats  
telefoon  
e-mail  

– wenst zich in te schrijven voor de cursus Frans voor het cursusjaar      
  2017/2018

–  zal op basis hiervan de lessen gaan volgen uit de tekst- en                      werkboeken:

Beginners  1, 2 & 3:  tekstboek Écho A1- Nouvelle version, Livre de l’élève + portfolio + DVD-ROM, ISBN 9782090385632 en werkboek Écho A1, nouvelle version, cahier personnel d’apprentissage, ISBN 9782090385649

Eventueel aangevuld met deel 2 van deze methode.

 

U dient het tekstboek en het werkboek zelf bij de boekhandel of via www.intertaal.nl  te bestellen. De boeken kunt u bestellen na de eerste les. De docent zorgt voor materiaal voor de eerste les.

 

Het cursusgeld bedraagt € 165,– en dient te zijn bijgeschreven op de rekening van de Vereniging Alliance Française Den Helder vóór aanvang van de cursus:

rekeningnummer NL20 INGB 0000 0373 93, t.a.v. Penningmeester Alliance Française Den Helder. Onder vermelding van naam.

 

Belangrijk:

Voor alle cursussen geldt dat bij onvoldoende belangstelling de cursus niet doorgaat.

Eventueel annuleren van uw aanmelding dient schriftelijk te gebeuren (zie bovenstaand adres).

Bij annuleren zijn wij genoodzaakt de volgende kosten in rekening te brengen:

– annuleren tot 26 september 2017 is kosteloos;
– bij annuleren van 26 september t/m 3 oktober 2017 is 50% van het  
   cursusgeld verschuldigd;

– bij afmelding na de eerste les op 3 oktober 2017 zijn wij genoodzaakt
   het volledige bedrag in rekening te brengen.

 

Lidmaatschap Alliance Française

Cursisten zijn gedurende de cursus gratis lid van de Vereniging Alliance Française Den Helder.

 

Plaats:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .   Datum: . . . . . . . . . . . .      

 

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .