Inschrijfformulier nieuwe cursist Den Helder

Vereniging Alliance Française Den Helder

t.a.v. B.G.J. van Bielert-Riquet

Klieftstraat 5, 1777 GA Hippolytushoef

Telefoon 0227 593610

e-mail: klik hier 

 

Inschrijfformulier 2018-2019             locatie Den Helder

 

De heer/mevrouw: 

achternaam: ……………………………………………..

 

voornaam: ………………………………………………..

 

adres:………………………………………………………. 

 

postcode/woonplaats: ………………………………..

 

telefoon: ……………………………………………………     

 

e-mail:………………………………………………………..

 

wenst zich in te schrijven voor de cursus Frans

voor het cursusjaar 2018 – 2019 

De docent zal aangeven welke methode gebruikt wordt. Tenzij de docent anders aangeeft, dient u de boeken zelf bij de boekhandel te bestellen. 

De huidige methode is  “Voyage “. Deze methode heeft verschillende nieveaus. Dit boek kunt u ( indien nodig) bestellen na de eerste les, de docent zorgt voor lesmateriaal  voor de eerste les.                                                                      

Het cursusgeld bedraagt € 165,– en dient vóór aanvang van de cursus o.v.v naam cursist te zijn bijgeschreven op ING-rek.nr. NL20INGB0000037393

Vereniging Alliance Française Den Helder

t.a.v. Penningmeester Alliance Française Den Helder.

 

Belangrijk:

Voor alle cursussen geldt dat bij onvoldoende belangstelling de cursus niet doorgaat.

Eventueel annuleren van uw aanmelding dient schriftelijk te gebeuren (zie bovenstaand adres).

Bij annuleren zijn wij genoodzaakt de volgende kosten in rekening te brengen:

– annuleren tot 27 september 2018 is kosteloos;

– bij annuleren van 27 september t/m 4 oktober 2018 is 50% van het cursusgeld   verschuldigd;

– bij afmelding na de eerste les op 4 oktober 2018 zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.

Tijdens onze culturele evenementen worden er foto’s gemaakt die op de website van de Alliance Française Den Helder worden geplaatst. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit hier aangeven. 

 

Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .   Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..