Inschrijfformulier nieuwe cursist Den Helder

Vereniging Alliance Française Den Helder

t.a.v. B.G.J. van Bielert-Riquet

Klieftstraat 5, 1777 GA Hippolytushoef

Telefoon 0227 593610

e-mail: klik hier 

 

Inschrijfformulier 2017-2018             locatie Den Helder

 

De heer/mevrouw: 

achternaam: ……………………………………………..

 

voornaam: ………………………………………………..

 

adres:………………………………………………………. 

 

postcode/woonplaats: ………………………………..

 

telefoon: ……………………………………………………     

 

e-mail:………………………………………………………..

 

wenst zich in te schrijven voor de cursus Frans

voor het cursusjaar 2017 – 2018 en de cursus te volgen in niveaugroep:

 

  A1.1Beginners 1              A1.2 Beginners 2                      A1.3 Beginners 3     

  A2.1 Beginners 4             A2.2 Groep 5     

  B1.1 Gevorderden          B1.2 Vergevorderden

(Aankruisen wat van toepassing is. Zie brochure: overzicht van de groepen)     

De docent zal aangeven welke methode gebruikt wordt. Tenzij de docent anders aangeeft, dient u de boeken zelf bij de boekhandel te bestellen. 

De huidige methode is  “Voyage “. Deze methode heeft verschillende nieveaus. Dit boek kunt u ( indien nodig) bestellen na de eerste les, de docent zorgt voor lesmateriaal  voor de eerste les.                                                                      

Het cursusgeld bedraagt € 165,– en dient vóór aanvang van de cursus te zijn bijgeschreven op ING-rek.nr. NL20INGB0000037393

Vereniging Alliance Française Den Helder

t.a.v. Penningmeester Alliance Française Den Helder.

 

Belangrijk:

Voor alle cursussen geldt dat bij onvoldoende belangstelling de cursus niet doorgaat.

Eventueel annuleren van uw aanmelding dient schriftelijk te gebeuren (zie bovenstaand adres).

Bij annuleren zijn wij genoodzaakt de volgende kosten in rekening te brengen:

– annuleren tot 28 september 2017 is kosteloos;

– bij annuleren van 28 september t/m 5 oktober 2017 is 50% van het cursusgeld   verschuldigd;

– bij afmelding na de eerste les op 5 oktober 2017 zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.

 

Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .   Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..