2012-10-18 Algemene Ledenvergadering AF Den Helder

 

   Voor de liefhebbers werden foto’s vertoond.

  De zaal wordt in orde gemaakt.

   Koffie en thee vinden gretig aftrek.

   Aandachtig publiek.

  De notulen worden doorgelezen.

  De belangstellenden blijven binnenkomen.

  De vergadering wordt geopend door Laetitia.

   Laetitia richt het woord tot Linda.

   Linda wordt met “warme woorden” in het zonnetje gezet!

   Linda wordt toegesproken door Wil Smit.

  Wil en Bram hebben een lied geschreven en ingestudeerd voor Linda.

  Linda geniet van alle positiviteit.

  Wil en Bram brengen heel overtuigend een obade aan Linda.

  Na alle emotie en hilariteit………een mooi boeket……

  ……en een bijzonder aandenken aan de Alliance Française.

  Een mooi zilveren collier en………

  Benoemd tot erelid van de Alliance Française Den Helder……….

   Met bijbehorende Oorkonde.

  “Partir, c’est mourir un peu”……..

   Linda en Laetitia.

                 Linda                Karin             Laetitia         Bénédicte           Frits