2013-11-14 Algemene Ledenvergadering AF Den Helder

  

   De voorbereiding.

  Starten met een kopje koffie of thee en koek.

  Zaalimpressie.

  Zaalimpressie.

   De voorzitter, Laetitia de Koster, opent de vergadering.

  Even overleggen……

  De secretaris, Marion Barth, leest het “verslag secretaris” voor.

  De penningmeester, Karin Cruijff, presenteert het financieel jaarverslag.

   Lid kascontrole, de heer H. Sandbrink, verleent decharge aan de penningmeester.

  Laetitia spreekt lovende woorden over Karin haar inzet van de afgelopen 8 jaar.

   Hartelijk dank voor je inzet.

  Bénédicte overhandigt een specifiek Frans product aan Karin.

  Een welgemeend applaus.

   Het oude bestuur.

   Karin draagt haar functie als penningmeester over aan Geri.

  Het nieuwe bestuur.

 

  Met dank aan Ilse Molijn voor het beschikbaar stellen van de foto’s.