2015-11-12 Algemene Ledenvergadering AF Den Helder

  Veel belangstellenden.

  Het bestuur, Laetitia opent de vergadering

  Enige discussie…..

  Kloppen de jaarcijfers?

  Na de vergadering wordt de film Les Souvenirs vertoond.

 

  Met dank aan Ilse Molijn voor hetmaken en beschikbaar stellen van de foto’s.