Aanmelden cursus

Inschrijfformulier BoisleDuc Cursusjaar 2018 - 2019


Informatie:

Anneke van der Burg - telefoon: +31 (0)640471597

Maartje van Griensven - telefoon: +31(0)642000028

of email: cursus.boisleduc@afpb.nl

Uw Voorletters en Roepnaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw Straat en huisnummer (verplicht)

Uw Postcode en Woonplaats (verplicht)

Uw Telefoonnummer (mobiel) (verplicht)

Uw E-mail adres

IBANNUMMER

Ten name van

Eerder gevolgde cursus(sen):

Wenst zich in te schrijven voor de cursus:

Betalingswijze:
Automatische incasso

Ondergetekende machtigt de Alliance Française Bois le Duc-Tilbourg om van bovenvermelde bank- of girorekening het verschuldigde bedrag af te schrijven. Ondergetekende verbindt zich tot betaling van het verschuldigde cursusgeld.

Uw bericht

Noot: Bij elke aanvraag sturen wij een email ter bevestiging. Het komt voor dat onze reactie op uw aanvraag in uw "spam" box terecht komt.