Privacyverklaring

Privacyverklaring Alliance Française Bois-le-Duc / Tilbourg

 

Algemeen

De Vereniging Alliance Française Bois-le-Duc/Tilbourg gaat met uw persoonsgegevens om zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Opslag persoonsgegevens

 

Doel:

Wanneer u zich inschrijft voor één van onze activiteiten of als lid, hebben wij van u

een aantal gegevens nodig.

 

Gebruik:

De Alliance Française Bois-le-Duc/Tilbourg gebruikt deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de cursus- en/of ledenadministratie van de afdeling, voor communicatie door middel van de nieuwsbrief en communicatie ten behoeve van de activiteiten waar u bij ons aan deelneemt. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

 

Bewaartermijn:

Uw gegevens worden verwijderd zodra zij niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Als er geen wettelijke termijn is aangegeven dan zal dat nooit langer zijn dan 2 jaar.

 

Rechten:

Als u uw gegevens geheel wilt laten verwijderen, of inzage wilt in de over u

opgeslagen gegevens, stuur dan een e-mail met daarin uw verzoek naar de heer H. Beersma (cursusadministratie) cursusadmin.boisleduc@afpb.nl.

 

Klachten:

Als u een klacht heeft over onze handhaving van de privacyregels kunt u zich richten tot (naam en telefoonnummer/ e-mailadres van) de Verwerkingsverantwoordelijke. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

E-mails

Wenst u niet langer onze e-mails te ontvangen stuur dan een email naar de heer H. Beersma (cursusadministratie), cursusadmin.boisleduc@afpb.nl.

 

Cookies

Om deze site zo goed mogelijk in te richten verzamelen wij informatie over het gebruik, zoals uw domeinnaam, de bezochte pagina’s, en de duur van het gebruik. Deze gegevens, die geen persoonlijke informatie bevatten, worden verzameld via cookies. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Deze internetsite blijft dan normaal functioneren.