Wat is de Alliance Française?

af_pays_bas_226_87

01-Paris-urban

De Alliance Française is een wereldwijde organisatie die haar hoofdzetel in Parijs heeft. Zij heeft als doel de Franse taal en cultuur te bevorderen en te verspreiden. In Nederland werd de Alliance Française des Pays-Bas opgericht in 1888. In ons land zijn er 33 afdelingen, waarbij meer dan 10.000 mensen zijn betrokken. Er zijn circa 7000 cursisten die Frans studeren, begeleid door 250 docenten, die opgeleid zijn in de Franse taal. Wij verwijzen naar de kaart op de homepage, waar u alle afdelingen kunt aanklikken. De Alliance Française organiseert taalcursussen op vele niveaus en voor verschillende doelgroepen: privé, maar ook “à la carte”, bijvoorbeeld voor bedrijven. Deze cursussen zijn er primair op gericht de spreekvaardigheid te vergroten. Het onderwijs wordt onder andere ondersteund door de Culturele Dienst van de Ambassade van Frankrijk. Daarnaast bieden de afdelingen bijna maandelijks een culturele activiteit (lezingen, zang, theater, reizen in Frankrijk, kunst en cultuur, culinaire verrassingen) ter aanvulling van het Franstalig onderwijs.