Frans voor het Bedrijfsleven

Cursus Frans voor bedrijven

Heeft uw organisatie of personeel behoefte aan een cursus zakelijk, juridisch, of financieel Frans? De Alliance Française de Bois-le-Duc kan u daar op een efficiënte en doeltreffende manier mee van dienst zijn.

 

Wij bieden cursussen aan die:

  • volledig worden afgestemd op de activiteiten binnen uw onderneming;
  • de nadruk leggen op de gesproken en geschreven taal zoals deze wordt gebruikt in handelsverkeer en bij het leggen van sociale contacten in het zakenleven;
  • uitsluitend worden verzorgd door ervaren docenten die het Frans als moedertaal hebben.

Zowel individueel als een groep binnen uw eigen organisatie.

 

Omdat de Alliance Française een stichting zonder winstoogmerk is kunnen wij cursussen van topkwaliteit bieden tegen een zeer aantrekkelijk tarief.

Voor deze cursussen bepaalt u zelf de startdatum, frequentie en lestijd.

Enkele onderwerpen die aan de orde kunnen komen, zijn :

  • telefoneren in het Frans;
  • communiceren binnen een onderneming;
  • het leggen van contacten en zakendoen in het Frans;
  • zich presenteren in het Frans en vergaderingen leiden;
  • onderhandelen in het Frans.

Tijdens het intakegesprek wordt het instapniveau, de doelstelling van de cursist en het gewenste uitstapniveau bepaald. Vervolgens wordt het lesprogramma samengesteld. Daarbij wordt in het bijzonder gelet op de aansluiting met de praktijkbehoeften van de cursist.

 

Wij beschouwen een goede, persoonlijke relatie met de cursist en opdrachtgever van essentieel belang. In onze optiek is dit een belangrijke voorwaarde voor een optimaal eindresultaat.

 

De Alliance Française de Bois-le-Duc maakt gebruik van het Europees Referentiekader voor Talen om het niveau van de cursussen aan te geven. Dit referentiekader is ontwikkeld onder auspiciën van de Raad van Europa met als doelstelling duidelijke maatstaven te bepalen die behaald moeten worden bij iedere etappe van het leertraject. En ook om het evalueren van eindresultaten op een internationaal vergelijkbare manier mogelijk te maken.

 

Voor meer informatie: cursus.boisleduc@afpb.nl