Cursussen A1/A2/B1/B2/C1 september 2019 – april 2020

 

Start cursusjaar: 30 september 2019

Voor een juiste keuze van een cursus kan onderstaand schema u verder helpen. Voor elk niveau                ligt het accent op het verwerven van communicatieve vaardigheden. Ieder cursusjaar kan beschouwd                             worden als een op zichzelf staande cursus, maar doorstroming is mogelijk, elk niveau sluit aan bij                 het volgende.

De nieuwe cursisten worden ingedeeld in niveaugroepen op basis van de resultaten van een                   mondelinge en/of schriftelijke toets. 

Deze toets wordt afgenomen tijdens de informatieavond  op maandag  16  september 2019.

Cursisten die al een cursus bij ons hebben gevolgd stromen op advies van de docent door naar het             volgende jaar.

     Niveaus

Cursus

              Uw startniveau op dit moment

    ERK-A1

   Basisgebruiker I

   Basisgebruiker II

   Basisgebruiker III

   A1

   A1.1

   A1.2

   A1.3

     Zeer eenvoudige communicatie (Voyages nieuwe versie dl. 1)

     Beginners met geen enkele kennis van de taal

     Circa 1-2 jaar Frans

     Circa 2-3 jaar Frans

   ERK-A2

   Basisgebruiker IV

   Basisgebruiker V

   Basisgebruiker VI

 

   A2

   A2.1

   A2.2

   A2.3

 

    Eenvoudige communicatie  (Voyages nieuwe versie dl. 2)

    Circa 3 jaar Frans

    Circa 3-4 jaar Frans 

    Circa 4 jaar Frans

 

    ERK-B1

   Zelfstandig gebruiker I

   Zelfstandig gebruiker II

   Zelfstandig gebruiker                          III

   B1

   B1.1

   B1.2

   B1.3

   

    Licht gevorderde communicatie (Le Nouvel Edito B1)

    Circa 4-5  jaar Frans 

    Gevorderden met eindexamen Frans Havo/Vwo

 

 

   ERK-B2

   Zelfstandig                    gebruiker IV

 

 

 

   B2

B2.1

B2.2

B2.3

 

   Gevorderde communicatie

   (Le Nouvel Edito B2  ) 

    7+ jaar Frans

 

 

   ERK-C1

   Gevorderde gebruiker

   C1

 

   Vergevorderde communicatie

   (Expression orale niveau 4 – Niveau C1) 

   9+ jaar Frans

 

 

 

 

   

 

De niveaus van de cursussen van de Alliance Française zijn gebaseerd op het gemeenschappelijk          Europees Referentiekader voor talen: het ERK. Dit kader is een richtlijn, die is vastgesteld door de Raad van  Europa om de vorderingen van leerlingen en studenten te beschrijven.

 

Prijs per cursus:  € 275,-  (exclusief  lesmateriaal )

 

 

 

 

 

Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de cursusdirecteur:

M. Drs. L.A. van der Made

Tel: 078 – 615 10 49

e-mail