Lid worden van de Alliance Française Dordrecht

LIDMAATSCHAP

 

De Alliance Française is geen vereniging, maar een stichting. Dat betekent dat u niet echt ‘lid’ kunt worden (hoewel dat door veel mensen wel zo wordt gevoeld), maar dat u als contribuant jaarlijks een bijdrage zou kunnen leveren. Daar staat dan natuurlijk voor u wel iets tegenover.

 Als contribuant wordt u op de hoogte wordt gehouden over  onze culturele activiteiten. Via een     nieuwsbrief (deze verschijnt ongeveer om de zes tot acht weken), wordt u geïnformeerd over de  gratis  culturele avonden en lezingen die u kunt bezoeken (anders € 7,50 p.p.).  Tevens krijgt u als  contribuant voorrang krijgt bij de inschrijving voor de jaarlijkse Frankrijkreis.

 De contributie bedraagt € 35,- per persoon (of € 50,- per echtpaar).

Het contributiejaar loopt van september 2019  tot september 2020

 Mocht u de Alliance Française een warm hart toedragen en voor het seizoen 2018-2019 een bijdrage willen leveren, dan kan dat door € 35,- (of € 50,-) over te maken op rekeningnummer: NL07 INGB 0002 7351 00  t.n.v. stichting  Alliance Française o.v.v. contributie 2019-2020

                                                    Doe dit a.u.b. voor 1 oktober 2019

Let op, geeft u daarnaast ook uw adresgegevens en e-mailadres door aan de voorzitter, Leendert van der Made. U ontvangt dan de eerstvolgende nieuwsbrief.

  e-mail

Informatief voor cursusdoeleinden.
Elke dag een nieuw onderwerp.
 
7 jours sur la planète
 
 
Frans leren met TV5MONDE
via het internationale nieuws
(met ondertitels in het Frans)