Praktische informatie

Locaties:

Dagcursussen :  
De Ronde  
Tongelresestraat 146 – 5613 DP  Eindhoven 
 
Avondcursussen :  
Sint-Joriscollege  
Roostenlaan 296 – 5644 BS  Eindhoven
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de cursuscoordinator 

Sophie Héry,

telefoon: 06-83 21 47 77

e-mail: cursus.eindhoven@afpb.nl

 

 

Alliance Française Eindhoven

Ingeschreven bij de K.v.K. te Eindhoven onder nr. 41087784

Rabo bankrekening: NL73 RABO 0103 5698 12
 
 
En Route
De Alliance Francaise is verbonden aan het drie maandelijks verschijnende 
tijdschrift “En Route”. Dit magazine is geheel gewijd aan Frankrijk (toerisme,
cultuur, taal, keuken, chansons, boeken) en voor een groot gedeelte in het 13
Nederlands geschreven. Leden en cursisten van de Alliance Française kunnen 
zich abonneren tegen gereduceerd tarief € 25,- per jaar. Voor aanmeldingen 
en/of opzeggingen kijk op www. enroute-magazine.nl. 
 
Carte Nationale
Dit is een AF-lidmaatschapspasje, de zogenaamde ”carte 
nationale”, en is op te vragen bij het secretariaat. 
Hiermee kunt u ook deelnemen aan conférences en andere culturele 
activiteiten bij andere Alliance Française-afdelingen in den lande.