Wat is de Alliance Française ?

 

Le Bassin du Char d’Apollon • Château de Versailles

 

WAT IS DE ALLIANCE FRANÇAISE?

" Een taal opent een cultuur en brengt je in contact met de ander " 
Eveline van Tintelen-America

De Alliance Française is een wereldwijde organisatie die haar hoofdzetel in Parijs heeft. Zij heeft als doel mensen, waar ook ter wereld, in contact te brengen met de Franse taal en cultuur.

 

In Nederland werd de Alliance Française des Pays-Bas opgericht in 1888. In ons land zijn er 33 afdelingen, waarbij meer dan 10.000 mensen zijn betrokken.

De Alliance Française organiseert taalcursussen op vele niveaus en voor verschillende doelgroepen. Deze cursussen zijn er primair op gericht de spreekvaardigheid te vergroten.
Daarnaast biedt zij bijna maandelijks een culturele activiteit op het gebied van bijvoorbeeld muziek, kunst en cultuur, toeristische wetenswaardigheden, culinaire verrassingen en nog veel meer! Deze avonden zijn voor iedereen toegankelijk en voor de cursisten een noodzakelijke aanvulling op de lessen.

 

 

Kwaliteitshandvest van de Alliances Françaises in Nederland
 
 
  1. De Alliances Françaises in Nederland vormen een nationaal netwerk, waarvan het peda­gogisch plan gericht is op de specifieke ken­merken van Nederland en het Nederlandse publiek.
  2. Het cursusaanbod is gebaseerd op het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen.
  3. De docenten, die Frans als moedertaal dan wel als tweede taal hebben, zijn vakkundig en bevoegd. Door middel van na- en bijscholing actualiseren zij voortdurend hun kennis en vakkundigheid.
  4. Het cursusaanbod is breed en sluit aan op de behoeften van de cursisten.
  5. Vóór de inschrijving wordt gratis en vrijblijvend een persoon­lijke test aangeboden om het niveau te bepalen.
  6. De gebruikte methoden zijn communicatief en interactief en opgesteld volgens de richtlijnen van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.
  7. De cursisten hebben de mogelijkheid zich voor te bereiden op officieel erkende diploma’s ‘Frans als vreemde taal’.