Per niveau van A1 t/m B2

 

institut-de-france-vu-du-pont-des-arts-paris

 

Informatie niveaus A1.1 tot en met B2.2

Indien u nog geen cursist bij ons bent kunt u een afspraak maken

Sophie Héry – 06 83 21 47 77 – cursus.eindhoven@afpb.nl   voor het afleggen van een niveautest.

 

A1 basisniveau

De cursist bouwt een woordenschat op en leert zich
in het Frans
te redden bij het voeren van een gesprek,
het inwinnen van
inlichtingen, het schrijven van een
eenvoudige brief etc.

A1.1

Beginners zonder kennis

A1.2

Circa 2 jaar schoolfrans

A2 overlevingsniveau

Tussenstap – bekend met veelgebruikte uitdrukkingen
en kan gesprekken voeren over alledaagse zaken

A2.1

Circa 3 jaar schoolfrans

A2.2

Circa 4 jaar Frans en redelijk parate kennis

B1 drempelniveau

Vanuit alledaagse onderwerpen wordt de woordenschat
vergroot. Aan de grammaticale basiskennis wordt
vanzelfsprekend de nodige aandacht besteed.
Na het volgen van deze cursussen kan de cursist zich
redden in verschillende omstandigheden in de
sociale en privésituatie. Hij kan gevoelens formuleren,
het nieuws op radio en televisie volgen, de krant lezen
en een brief schrijven.

B1.1

Circa 4 à 5 jaar schoolfrans met parate kennis

B1.2

Gevorderden met eindexamen Frans Havo/VWO met
parate kennis

B2 zelfstandigheidsniveau

Dit niveau is bestemd voor vergevorderde, die hun eerder
verworven kennis van het Frans willen vergroten en
verdiepen. Evenals in de voorafgaande niveaus is er
veel aandacht voor de Franse cultuur en samenleving.

B2.1

Voldoende kennis en goede spreekvaardigheid

B2.2

Verbetering van de taalvaardigheden

 

Hieronder treft u het lesrooster voor september 2019 – april 2020

Eerste les : maandag 30 september & dinsdag 1 oktober

Tijdens schoolvakanties en feestdagen is er geen les.

dag

niveau

locatie

Frequentie

Tijd

Boeken *

dinsdag

A1.1

S

1xp/w – 25x

€ 270

18.45-20.15

Voyages 1 Nieuw (unité 1 t/m 6)

maandag

A1.2

S

1xp/w – 25x

€ 270

20.30-22.00

Voyages 1 Nieuw (unité 7 t/m 12)

maandag

A2.1

S

1xp/w – 25x

€ 270

18.45-20.15

Voyages 2 Nieuw (unité 1 t/m 6)

dinsdag

A2.1

S

1xp/w – 25x

€ 270

18.45-20.15

Voyages 2 Nieuw (unité 1 t/m 6)

maandag

A2.2

S

1xp/w – 25x

€ 270

18.45-20.15

Voyages 2 Nieuw (unité 7 t/m 12)

dinsdag

B1.1

S

1xp/w – 25x

€ 270

20.30-22.00

A propos B1

dinsdag

B1.2

S

1xp/w – 25x

€ 270

18.45-20.15

A propos B1 (vanaf dossier 3)

dinsdag

 B2

 S

1xp/w – 25x

€ 270

18.45-20.15

Saison 3

  S = Sint-Joriscollege – Roostenlaan 296 – 5644 BS Eindhoven

 

* Boeken informatie  lees verder >>

* Voor conversatiecursus lees verder >>

 

Nadat u zich heeft ingeschreven middels het inschrijfformulier, ontvangt u een voorlopige bevestiging met daarbij een uitnodiging voor een eventuele test*

Bent u absoluut zeker van de juiste cursuskeuze dan kunt u de test overslaan maar de twijfelaars bevelen we deze gratis test toch van harte aan om teleurstelling te voorkomen*.  

 

* voor het testen buiten de inschrijvingsavonden om zal €10,- in rekening gebracht worden.

 


gs3 gs2 gs1
 Foto’s van de groep  B1.