Contact

Correspondentieadres algemeen: Alliance Française Frise: pres.frise@afpb.nl

Correspondentieadres secretaris:  secr.frise@afpb.nl

Correspondentieadres penningmeester: tres.frise@afpb.nl

Correspondentieadres webmaster: web.frise@afpb.nl

 

Alle betalingen:
IBAN/SEPA NL 62 INGB 000 434 20 79. t.n.v. Alliance Française Friesland, onder vermelding van uw naam en adres.

Kosten lidmaatschap: 
De contributie bedraagt voor het seizoen 2019 – 2020 :
€ 35,- voor één persoon,
€ 50,- voor twee personen op hetzelfde adres.