Wat is de Alliance Française?

Wilt u profiteren
van alle culturete
activiteiten?

 

 

 

 

 

Louis Pasteur, Jules Verne, Ernest Renen en Ferdinand                       Neem contact op met de
de Lesseps richtten in 1883 in Parijs een vereniging zonder               voorzitter (graag per e-mail)
winstoogmerk op: de Alliance Française. Het is een wereld-              en vraag de ‘carte                wijde organisatie die momenteel actief is in 136 landen.                     nationale’ aan. Het seizoen                                                                                                                           loopt van 1 september      De Alliance Française des Pays-Bas werd in 1888 opgericht,               2019 tot 31 augustus 2020.  heeft in ons land 34 afdelingen en wordt bestuurd door                     Eventuele afmelding dient vrijwilligers.                                                                                                   schriftelijk te geschieden                                                                                                                              voor aanvang van het          De vereniging heeft als doel het bevorderen van de                             nieuwe seizoen. belangstelling voor en de kennis van de Franse taal en cultuur         Zie ook de website:                evenals het ontwikkelen van contacten tussen Nederlanders            www.afpb.nl/frise               en Franstaligen.      

Het onderwijs wordt onder andere ondersteund door de                  De contributie bedraagt      Culturele Dienst van de Ambassade van Frankrijk.                              voor het seizoen 2019/2020: Daarnaast bieden de afdelingen bijna maandelijks een                      € 35,- voor één persoon,  culturele activiteit (lezingen, zang, theater, reizen naar                       € 50,- voor twee personen  Frankrijk, kunst en cultuur, culinaire verrassingen) ter                        op hetzelfde adres. aanvulling van het Franstalig onderwijs.                                                 U kunt dit bedrag                                                                                                                                          overmaken op                      De Alliance Française Friesland is een stichting.                                    NL62INGB0004342079                                                                                                                                  t.n.v. Alliance Française                                                                                                                                Friesland, onder                                                                                                                                            vermelding

Voor alle info:     Claude Perreau                                                              van uw naam en adres:                                      Voorzitter Alliance Française Friesland                      Na betaling ontvangt u de                                  Président Alliance Française de Frise                        ‘carte nationale’, hiermee    E-mail:                  pres.frise@afpb.nl                                                         kunt u de culturele                Tel:   06-43431377                                                                                       activiteiten bijwonen van                                                                                                                              de Alliance Française,                                                                                                                                    overal  in Nederland                                                                                                                                     (meestal gratis).   

Er zit veel tijd in de organisatie van de activiteiten,                                                                        wilt u ons helpen? Neem dan contact met ons op.                        De cursisten van AFF              Merci beaucoup.                                                                                       ontvangen automatisch                                                                                                                               de carte nationale.                                                                                                                                         Zonder carte nationale                                                                                                                                 geldt er in Friesland een                                                                                                                               entreeprijs van € 8,00 per                                                                                                                             activiteit.