AVG – Privacy

Algemeen: De Alliance Française Gooi-Almere gaat met uw persoonsgegevens om zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Opslag persoonsgegevens:

Doel: Wanneer u zich inschrijft voor één van onze activiteiten of als lid, hebben wij van u een aantal gegevens nodig.

Gebruik: De Alliance Française Gooi-Almere gebruikt deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de cursus- en/of ledenadministratie en voor communicatie van de nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Bewaartermijn: Uw gegevens worden verwijderd zodra zij niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Als er geen wettelijke termijn is aangegeven dan zal dat nooit langer zijn dan 2 jaar.

Rechten: Als u uw gegevens geheel wilt laten verwijderen, of inzage wilt in de over u opgeslagen gegevens stuur dan een e-mail met daarin uw verzoek naar secr.gooi@AFPB.nl.

Klachten: Als u een klacht heeft over onze handhaving van de privacy regels kunt u zich richten tot de Verwerkingsverantwoordelijke (het Secretariaat, e-mail secr.gooi@AFPB.nl). U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

E-mails: Wenst u niet langer onze e-mails te ontvangen stuur dan een e-mail naar secr.gooi@AFPB.nl of meldt u af door een reply te sturen op de nieuwsbrief, waarin u aangeeft dat u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.

Cookies: Om deze site zo goed mogelijk in te richten verzamelen wij informatie over het gebruik, zoals uw domeinnaam, de bezochte pagina’s, en de duur van het gebruik. Deze gegevens, die geen persoonlijke informatie bevatten, worden verzameld via cookies. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Deze internetsite blijft dan normaal functioneren.