Inschrijving

locaties 

Hierbij meld ik me aan als cursist.
   
 
Uw voorletters:
Uw roepnaam:
Uw achternaam:
Uw straat en huisnummer:
Uw postcode en woonplaats:
Uw telefoonnummer:
Uw mobiele telefoonnummer:
Uw E-mailadres:
Wat is uw vooropleiding Frans of eerder gevolgde cursus (alleen voor nieuwe cursisten)?
Gewenste cursus (A1, A2, B1, B2, C, C1, Conversatie, Chorale) NB: uiteindelijk niveau bepaald door cursusleiding:
Welke dag, tijd en plaats hebben uw voorkeur?
Hoe bent u geattendeerd op de Alliance Française?
   
captcha
Voer deze tekens in (verplicht):
   
1) Door verzending van dit inschrijfformulier verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld (zie cursuskosten op de site) binnen 7 dagen na het inschrijven.
Betaal gemakkelijk met iDEAL in de winkel.
Indien u een cursus/atelier volgt, die niet in de winkel staat, kunt u betalen door overboeking op bankrekening NL30 INGB 0001 334 685 t.n.v. Alliance Francaise du Gooi. Vermeld hierbij duidelijk uw naam, de cursusnaam, cursusdag en cursustijd.
2) Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats als de Alliance Française 't Gooi genoodzaakt is een cursus te annuleren of wanneer een aspirant cursist niet kan worden geplaatst omdat de cursus is volgeboekt.
Lesmateriaal en eventueel examengeld zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen. Er kan een bijdrage worden gevraagd voor kopieerkosten.
3) De cursus gaat door bij minimaal 8 cursisten en er zitten maximaal 12 cursisten in een groep.
4) Tot de herfstvakantie kunt u (in overleg met de docent en cursuscoördinator) overstappen op een ander niveau.
5) De Alliance Française 't Gooi behoudt zich het recht voor cursussen bij onvoldoende deelname te annuleren.
6) Bij ziekte van een docent wordt in principe voor vervanging gezorgd. Als dit niet lukt en een les niet doorgaat krijgt de cursist bericht middels sms of whatsapp. De uitgevallen les wordt later ingehaald.
7) Over de ontwikkelingen binnen de Alliance Française 't Gooi-Almere wordt u onder meer via e-mail en/of een digitale nieuwsbrief geïnformeerd. U kunt de verzending stopzetten.
8) De cursus coördinator heeft het recht om bij gebleken noodzaak wijzigingen aan te brengen t.a.v. lesrooster, docenten of locaties.
9) Door verzending van dit inschrijfformulier meldt u zich aan als lid van de Vereniging Alliance Française 't Gooi-Almere. Het lidmaatschapsbedrag is onderdeel van het cursusgeld.
10) De Alliance Française 't Gooi-Almere legt de door u verstrekte gegevens vast. Deze gegevens staan ter beschikking van de cursusleiding, uw docent en het bestuur. De Alliance Française 't Gooi-Almere vernietigt uw gegevens 2 jaar nadat u met de opleiding ben gestopt en u uw lidmaatschap hebt beëindigd. U bent bekend met het privacy statement van Alliance Française 't Gooi-Almere.
11) Tijdens bijeenkomsten van de Alliance Française 't Gooi-Almere kunnen foto’s worden genomen waarop u zichtbaar ben ten die worden geplaatst in nieuwsbrieven, op de internetsite en op social media.


Gaarne alle rubrieken invullen.

Noot: Bij elke aanvraag sturen wij een e-mailbericht ter bevestiging.
Het is mogelijk, dat onze reactie op uw aanvraag in uw "spam" box terechtkomt.
Indien u geen e-mail ontvangt, wilt u dit dan doorgeven aan cursus.gooi@afpb.nl?

   
   

U kunt ook het inschrijfformulier (Word bestand) downloaden, invullen en als bijlage versturen naar cursus coördinator Marc Defossez : cursus.gooi@afpb.nl