Inschrijving

locaties 

Hierbij meld ik me aan als cursist.
   
 
Uw voorletters:
Uw roepnaam:
Uw achternaam:
Uw straat en huisnummer:
Uw postcode en woonplaats:
Uw telefoonnummer:
Uw mobiele telefoonnummer:
Uw E-mailadres:
Wat is uw vooropleiding Frans of eerder gevolgde cursus (alleen voor nieuwe cursisten)?
Gewenste cursus (A1, A2, B1, B2, C, C1, Conversatie, Chorale) NB: uiteindelijk niveau bepaald door cursusleiding:
Welke dag, tijd en plaats hebben uw voorkeur?
Hoe bent u geattendeerd op de Alliance Française?
   
captcha
Voer deze tekens in (verplicht):
   
1. Door verzending van dit inschrijfformulier verplicht ik mij tot betaling van het volledige cursusgeld (zie cursuskosten op de site), te betalen door overboeking op bankrekening NL30 INGB 0001 334 685 t.n.v. Alliance Française 't Gooi-Almere.
2. Over de ontwikkelingen binnen de Alliance Française 't Gooi-Almere word ik onder meer via e-mail en/of een digitale nieuwsbrief geïnformeerd. Ik ben daarmee akkoord en ik kan de verzending stop zetten.
3. Door verzending van dit inschrijfformulier meld ik mij aan als lid van de Vereniging Alliance Française 't Gooi-Almere. Het lidmaatschapsbedrag is onderdeel van het cursusgeld.
4. De Alliance Française 't Gooi-Almere legt de door mij verstrekte gegevens vast. Deze gegevens staan ter beschikking van de cursusleiding, mijn docent en het bestuur. De Alliance Française 't Gooi-Almere vernietigt mijn gegevens 2 jaar nadat ik met de opleiding ben gestopt en mijn lidmaatschap heb beëindigd. Ik ben daarmee akkoord. Ik ben bekend met het privacy statement van Alliance Française 't Gooi-Almere op de internet site.
5. Tijdens bijeenkomsten van de Alliance Française 't Gooi-Almere kunnen foto’s worden genomen waarop ik zichtbaar ben en die worden geplaatst in nieuwsbrieven en/of de internetsite. Ik ben daarmee akkoord.


Gaarne alle rubrieken invullen.
U gelieve het cursusgeld zelf over te maken naar bovenstaand rekeningnummer.

Noot: Bij elke aanvraag sturen wij een e-mailbericht ter bevestiging.
Het is mogelijk, dat onze reactie op uw aanvraag in uw "spam" box terechtkomt.
Indien u geen e-mail ontvangt, wilt u dit dan doorgeven aan cursus.gooi@afpb.nl?
   
   

U kunt ook het inschrijfformulier (Word bestand) downloaden, invullen en als bijlage versturen naar cursus coördinator Marc Defossez : cursus.gooi@afpb.nl

 

 


Het cursusgeld dient uiterlijk 7 dagen na bevestiging van de cursuscoördinator overgemaakt te worden op IBAN : NL30 INGB 0001 334 685, met vermelding van plaats, dag en tijd van de cursus.
Na betaling bent u definitief ingeschreven!