Voorwaarden en inschrijven

  • Het lesgeld wordt bij aanmelding voldaan door overdracht max. 7 dagen na inschrijven op de rekening van de Alliance Française ‘t Gooi. 
  • Met het ondertekenen van het inschrijvingsformulier verklaart men zich akkoord met het totaal te betalen bedrag voor de cursus.
  • De cursus gaat door bij minimaal 8 cursisten. Maximaal 12 cursisten in een groep.
  • U kunt tot de herfstvakantie (in overleg met de docent en cursuscoördinator) overstappen op een ander niveau.
  • Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats als de Alliance Française ‘t Gooi genoodzaakt is een cursus te annuleren of wanneer een aspirant cursist niet kan worden geplaatst omdat de cursus is volgeboekt.
  • Lesmateriaal en eventueel examengeld zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen. Er kan een bijdrage worden gevraagd voor kopieerkosten.
  • De Alliance Française ‘t Gooi behoudt zich het recht voor cursussen bij onvoldoende deelname te annuleren.
  • Bij ziekte van een docent wordt in principe voor vervanging gezorgd.
  • Als een les niet doorgaat krijgt de cursist per e-mail of telefonisch bericht. De uitgevallen les wordt later ingehaald.
  • De cursus coördinator heeft het recht om bij gebleken noodzaak wijzigingen aan te brengen t.a.v. lesrooster, docenten of locaties.

Inschrijven