Overlijden Dr. H. Crijns

Harry Crijns overleden na kort ziekbed
De Alliance Française Gouda betreurt ten diepste het overlijden na een kort ziekbed van Harry Crijns. Harry was een enthousiast en gedreven webmaster. Hij was niet alleen een sterke pleitbezorger voor de vernieuwingen binnen de Alliance op dit gebied, maar schroomde ook niet om zelf de benodigde programmatuur te schrijven. “Ach, je moet toch wat en ik hou er van om zulke zaken uit te zoeken”, zei hij als we onze verbazing uitspraken over hoe hij de bepaald niet eenvoudige software naar zijn hand zette.

De Alliance Française Gouda is hem dank verschuldigd voor zijn inzet en vasthoudendheid, waardoor we op IT-gebied mee konden gaan met de tijd. We zullen hem missen.
De Alliance Française Gouda wenst Harry’s vrouw en zijn naasten sterkte in deze zware tijd.

Voor de rouwkaart klikt u hier.