Algemene voorwaardenci-dessus :  Panorama  •  Albi  •  Tarn  •  Midi-Pyrénées
photo :  Benh Lieu Song  •  licence :  CC BY-SA 3.0manneporte_etretat (58K)

Manneporte
Étretat  •  Seine-Maritime
photo :  Satch76
 1. Een cursus vindt alleen plaats bij voldoende deelname.
 2. Betaling van het cursusgeld na ontvangst van een factuur. Het te betalen bedrag moet voor aanvang van de cursus zijn voldaan. Als u vóór 1 september betaalt, ontvangt u € 10,- vroegboekkorting. Indien het cursusgeld 2 weken na aanvang van de cursus niet is ontvangen berekenen wij € 40,- administratiekosten. Voor de cursussen in de Savelberg (Gouda) geldt een verplicht supplement van € 25,- voor koffie en thee.
 3. Kosteloos annuleren is mogelijk tot 1 september; u krijgt het volledige cursusgeld terug minus de kosten van het lidmaatschap. Als u om dringende redenen niet aan de cursus kunt deelnemen, kunt u tot uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus een schriftelijk verzoek met opgave van redenen richten aan de cursuscoördinator, gouda@afpb.nl. In dit geval heeft de Alliance Française Gouda het recht administratiekosten in rekening te brengen, te weten € 40,-. Zodra een cursus is begonnen, is geen restitutie van het cursusgeld meer mogelijk.
 4. De kosten van de te gebruiken leerboeken zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen.
 5. Geen restitutie van cursusgeld als u voortijdig met een cursus stopt.
 6. Het recht tot deelname aan een cursus is niet overdraagbaar.
 7. De cursuscoördinator behoudt zich, bij gebleken noodzaak, het recht voor wijzigingen aan te brengen ten aanzien van lesrooster, docenten en/of locaties.
 8. Buiten onze wil om kunnen zich veranderingen in de programma’s of drukfouten in de brochure voordoen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 9. Voor sommige culturele activiteiten wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd.
 10. De Alliance Française Gouda is niet aansprakelijk voor schade of verlies van persoonlijke bezittingen.
 11. De Alliance Française Gouda staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41172763.
 12. Bankrekeningnummer voor de cursusgelden :  NL17 INGB 0003 805800
  t.n.v. Stichting Alliance Francaise Gouda (geen ç)
 13. Bankrekeningnummer voor het lidmaatschap :  NL28 INGB 0003 789500
  t.n.v. Stichting Alliance Francaise Gouda (geen ç)

         algemene informatie :
Alliance Française Gouda - Alphen - Capelle - Reeuwijk
cursuscoõrdinator
drs. Luisa Janner
Klaver 6
2851 ZB  Haastrecht
tel. 06 - 21 50 87 76
e-mail :