Conversatiecursus in het Frans

Conversatiecursus Frans in Gouda

 

> 24 lessen van 1.30 uur, wekelijks vanaf september tot maart/april

> De lessen worden aangeboden in een klaslokaal

 

> Vanaf 6 tot 12 personen

De conversatiecursussen zijn volledig gericht op het spreken en volgen geen vaste methode. De grammatica wordt behandeld aan de hand van de moeilijkheden die zich tijdens de lessen voordoen. De leerlingen kunnen zelf als zij dat willen onderwerpen naar voren brengen om erover te spreken.

 

De behandelde thema’s komen uit artikelen van kranten, boeken, tv-programma’s of radioberichten. Deelname aan deze cursussen vraagt een actieve houding en wordt gestaart vanaf niveau B1 (drempelniveau) omdat een zekere basis Frans nodig is om mee te kunnen spreken. Dit is de beste manier om je Frans te onderhouden en kennis te maken met echte Frans zoals mensen het werkelijk spreken.

 

De conversatie op niveau B2/C is een goede gelegenheid om dieper kennis te maken met de Franse cultuur op alle gebieden, kunst, politiek, literatuur, sociologie en nog meer.

 

Prijs: € 285,00
Locatie: De Goudse Waarden, Groen van Prinsterersingel 44 en Savelberg Zorgcentrum, Savelberghof 200