Conversatiecursussen plus boekenlijst

 

Het aanbod bestaat uit conversatiecursussen voor alle niveaus, van beginners - zonder enige voorkennis van het Frans - tot vergevorderden.
Voor elk niveau ligt het accent op de verwerving van communicatieve vaardigheden in de Franse taal (d.w.z. spreken en luisteren).
In de lessen staan Frankrijk, zijn cultuur en zijn actualiteit centraal. De lessen worden in Gouda, Reeuwijk en in Alphen aan den Rijn gegeven.
 

 

Iedere jaarcursus kan worden beschouwd als een op zichzelf staande cursus.
Doorstroming naar het volgende niveau is daarbij goed mogelijk, want elk niveau sluit aan op het voorafgaande.
Wanneer men zich, nadat men een cursusjaar goed heeft doorlopen, voor een volgend cursusjaar aanmeldt,
wordt men in principe in het volgende jaar van het betreffende niveau geplaatst.
De docent bepaalt of de cursist daartoe het gewenste taalniveau heeft bereikt.
 

Cursusduur
24 lessen van 1,5 uur plus culturele avond

 

Start cursusjaar
in de week van maandag 17 september 2018

 

Einde cursusjaar
Op maandag: 25 maart 2019 
Op dinsdag: 2 april 2019
Op woensdag 27 maart 2019

 

Cursusgeld
niveau A, B of C (jaarcursus 24 lessen) :  € 285,-

Voor de cursussen in de Savelberg (Gouda) geldt een verplicht supplement van € 25,- voor koffie en thee.

Cursus « Rencontres autour d’un livre » :  € 160,-

 

zie ook : 

Nadere informatie

Alliance Française Gouda / Alphen / Capelle / Reeuwijk
cursuscoõrdinator
drs. Luisa Janner
Klaver 6
2851 ZB  Haastrecht
tel. 06 - 21 50 87 76

e-mail : Groepsindeling

De cursisten worden in groepen ingedeeld op basis van de resultaten van een monde­linge en schriftelijke (multiple-choice) toets,
gecombineerd met de gegevens over op­leiding en ervaring met het Frans. Uiteraard geldt dit niet voor beginners.

Europees Referentiekader voor Talen
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)

De Alliance Française maakt gebruik van het Europese Referentiekader om het niveau van de cursussen aan te geven.
Dit referentiekader beschrijft verschillende taal­vaardig­heden op zes niveaus (A1, A2, B1, B2, C1 en C2).

 

Boekenlijst

 

Lesmateriaal en lesmethoden
methode prijs (*)
A 1.1 Voyages 1 Nieuw (tekstboek)
   ISBN 978 946030 7317
Voyages 1 Nieuw (werkboek)
   ISBN 978 946030 7324
€ 34,25

€ 22,50

A 2.1 Voyages 2 Nieuw (tekstboek)
   ISBN 978 946293 0230
Voyages 2 Nieuw (werkboek)
   ISBN 978 946293 0247
€ 34,50

€ 22,50

A 2.2 Voyages 2 Nieuw (tekstboek)
   ISBN 978 946293 0230
Voyages 2 Nieuw (werkboek)
   ISBN 978 946293 0247
€ 34,50

€ 22,50

B 1.1 Version Originale 3  Prijs €33,-
   ISBN 978 94 60303357
€ 44,50
B 1.2 Version Originale 3 Prijs €33,-
   ISBN 978 94 60303357
€ 47,75
B 1.5 Le Nouvel Edito 1 (tekstboek)
   ISBN 978 22 78 0726 99
Le Nouvel Edito 1 (werkboek)
   ISBN 978 22 78 0728 04
€ 30,20

€ 11,60

B 2 in overleg met de docente bijdrage
fotokopieën
C in overleg met de docente bijdrage
fotokopieën
(*) U gelieve de genoemde prijzen als een vrijblijvende indicatie te beschouwen waar u geen rechten aan kunt ontlenen.